Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Ngày 10/06/2020-11:15:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHUYỂN VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG NĂM 2020
Tài liệu hướng dẫn điều chuyển vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, cập nhật ngày 15/6/2020.

File đính kèm:
TLHDdieuchuyenVonkeodai2019sang2020_V1.pdf
    Tổng số lượt xem: 1765
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn