Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Ngày 10/02/2021-21:01:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ KÉO DÀI KẾ HOẠCH NĂM 2020 SANG NĂM 2021 theo văn bản 813/BKHĐT-TH
Tài liệu hướng dẫn cập nhật Kế hoạch năm 2021 và kéo dài Kế hoạch năm 2020 sang năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản 813/BKHĐT-TH ngày 09/2/2020

File đính kèm:
BKHDT_HDcapnhatKH2021vaKeodaivon2020sang2021_VB813.pdf
    Tổng số lượt xem: 1588
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn