Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Ngày 27/07/2021-10:17:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (theo văn bản 4881/BKHĐT-TH, 5623/BKHĐT-TH)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư công dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương theo các văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021, 5623/BKHĐT-TH ngày 25/8/2021, cập nhật ngày 26/8/2021

File đính kèm:
Tai_lieu_HD_XD_KH_2022_v2.pdf
    Tổng số lượt xem: 1725
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn