Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 701044
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiGia cố bờ bao rạch Nhà VuôngThêm mới báo cáo giám sát28/11/2021
15:13:54
2Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiGia cố bờ bao rạch Nhà VuôngCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
15:13:01
3Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiHệ thống thoát nước Thị Trấn Tân An Hội (Dọc đường Nguyễn Văn Khạ) Thêm mới báo cáo giám sát28/11/2021
15:10:39
4Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiHệ thống thoát nước Thị Trấn Tân An Hội (Dọc đường Nguyễn Văn Khạ) Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
15:08:54
5Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiĐường số 464 (Cầu Trắng – Sông Lu)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
15:06:27
6Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa, nâng cấp đường Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:59:44
7Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Kim Cương (Từ Tỉnh lộ 15 đến Tỉnh lộ 8)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:50:43
8Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Lắng (Từ Tỉnh lộ 8 đến Quốc lộ 22)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:46:26
9Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Bến ThanCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:37:46
10Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Bến ThanCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:35:46
11Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiHạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari (Giai đoạn 1)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:31:45
12Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường vào Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:26:02
13Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 8 (Đoạn từ Tân Quy đến Tỉnh lộ 9)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:18:06
14Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Nê (đoạn từ đường Nguyễn Văn Khạ đến Tỉnh lộ 15)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:10:59
15Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Khạ (Từ Tỉnh lộ 15 đến cầu Bến Mương)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:02:25
16Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Khạ (Từ Tỉnh lộ 15 đến cầu Bến Mương)Cập nhật gói thầu28/11/2021
13:59:41
17Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 7Cập nhật khối lượng nghiệm thu28/11/2021
13:41:59
18Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 7Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
13:40:02
19Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Trả về báo cáo 21-25 đơn vị 25228/11/2021
13:28:38
20Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Trả về báo cáo 21-25 đơn vị 24228/11/2021
13:22:34
Tổng số bản ghi: 701044
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn