Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 701044
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Tây NinhBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODASửa thông tin văn bản đính kèm28/11/2021
16:34:28
2Tây NinhBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODASửa thông tin văn bản đính kèm28/11/2021
16:34:12
3Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:25:52
4Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:23:44
5Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:20:01
6Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:18:40
7Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:17:15
8Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:15:34
9Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:12:27
10Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:10:44
11Khánh HòaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file28/11/2021
16:05:26
12Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiGia cố bờ bao rạch Nhà VuôngThêm mới báo cáo giám sát28/11/2021
15:13:54
13Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiGia cố bờ bao rạch Nhà VuôngCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
15:13:01
14Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiHệ thống thoát nước Thị Trấn Tân An Hội (Dọc đường Nguyễn Văn Khạ) Thêm mới báo cáo giám sát28/11/2021
15:10:39
15Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiHệ thống thoát nước Thị Trấn Tân An Hội (Dọc đường Nguyễn Văn Khạ) Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
15:08:54
16Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiĐường số 464 (Cầu Trắng – Sông Lu)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
15:06:27
17Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa, nâng cấp đường Phạm Văn Cội, huyện Củ ChiCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:59:44
18Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Kim Cương (Từ Tỉnh lộ 15 đến Tỉnh lộ 8)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:50:43
19Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Lắng (Từ Tỉnh lộ 8 đến Quốc lộ 22)Cập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:46:26
20Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ ChiSửa chữa nâng cấp đường Bến ThanCập nhật khối lượng thực hiện28/11/2021
14:37:46
Tổng số bản ghi: 701044
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn