Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuesday, May 24 2022
Tiếng Việt
a A
Date 11/12/2009-08:56:00 AM
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2010
Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010 sẽ phải đạt từ 10% trở lên.
Đóng gói mì tại công ty Safoco, Thành phố Hồ Chí Minh
Đó là 1 trong 22 chỉ tiêu về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010 của Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại Kỳ họp thứ 17, diễn ra từ 8 đến 11/12.
Cùng với chỉ tiêu GDP, trong số các chỉ tiêu còn lại đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12,7%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 172.000 tỉ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 144.200 tỉ đồng, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%, giải quyết việc làm cho 270.000 người, tạo việc làm mới cho 120.000 người, tỉ lệ thất nghiệp giảm dưới 5,1%.
Số hộ nghèo giảm còn 7,2%, có 96% hộ dân ở đô thị và 85% ở nông thôn được sử dụng nước sạch, 482 triệu lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.
Đặt ưu tiên hàng đầu cho việc nâng chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân, trong năm 2010 thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố hiệu quả, chất lượng, bền vững theo hướng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.
Ngành dịch vụ sẽ chiếm tỉ trọng cao nhất với chỉ tiêu tăng trưởng từ 11,8% trở lên, công nghiệp tăng từ 8% trở lên và nông-lâm-ngư-nghiệp tăng từ 5% trở lên.
Ông Lê Hoàng Quân cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào các vấn đề như: thực hiện các biện pháp nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa; thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả; giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường vàng.
Thành phố sẽ tăng cường vai trò quản lý nhà nước về môi trường, sẵn sàng đối phó, làm giảm thấp nhất các thiệt hại do ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
Thành phố cũng sẽ tăng đầu tư và đa dạng hóa trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Năm 2010, thành phố sẽ đổi mới, nâng chất việc thực hiện nếp sống đô thị theo hướng gắn xây dựng nếp sống văn minh đô thị và mỹ quan đô thị./.

TTXVN/Vietnam+

    Viewed: 935

Rating

(Choose stars to rate)
  
MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT PORTAL
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn