Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thursday, January 20 2022
Tiếng Việt
a A
Date 29/11/2021-16:47:00 PM
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 11 năm 2021
(MPI) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sản xuất nông nghiệp trong tháng 11 tập trung chủ yếu vào hoàn tất thu hoạch lúa mùa trên cả nước và gieo trồng các loại cây màu vụ đông tại các địa phương phía Bắc. Sản xuất lâm nghiệp tháng 11 bắt đầu khôi phục sau thời gian giãn cách xã hội, hoạt động trồng rừng và khai thác gỗ phát triển tốt. Hoạt động thu hoạch, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến thủy sản đang trên đà hồi phục do nhiều địa phương đã trở về trạng thái “bình thường mới”.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch được 1.339,2 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,9% diện tích gieo cấy và bằng 102,6% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc thu hoạch 989,2 nghìn ha, chiếm 95,1% và bằng 99%; các địa phương phía Nam thu hoạch 350 nghìn ha, chiếm 67,6% và bằng 114,2%. Các địa phương phía Nam gieo cấy sớm hơn so với cùng kỳ năm trước do điều kiện thời tiết thuận lợi, không bị ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán nên xuống giống đúng lịch thời vụ.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, cây lúa đẻ nhánh nhanh và đồng đều, các loại sâu bệnh xuất hiện được phòng trừ kịp thời nên năng suất vụ mùa năm nay tăng so với năm trước. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa mùa năm nay của cả nước ước tính đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ mùa năm trước. Tuy nhiên, do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ ước tính đạt 8,06 triệu tấn, giảm 53,6 nghìn tấn so với năm trước. Năng suất tại các địa phương phía Bắc ước tính đạt 52,6 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng đạt 5,48 triệu tấn, tăng 9,8 nghìn tấn, riêng vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 57,5 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản lượng đạt 2,75 triệu tấn, giảm 11,8 nghìn tấn. Tại các địa phương phía Nam, năng suất ước tính đạt 49,8 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng đạt 2,58 triệu tấn, giảm 63,4 nghìn tấn.

Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2021 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 719,7 nghìn ha, giảm 4,4 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước chủ yếu do chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và do bị ảnh hưởng dây chuyền từ vụ hè thu xuống giống muộn, một số chân ruộng không đủ thời vụ sản xuất nên tạm cho đất nghỉ ngơi, mở ruộng đón phù sa chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới.

Tính đến ngày 15/11/2021, toàn vùng đã thu hoạch được 319,1 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 44,3% diện tích gieo cấy và bằng 100,7% cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất toàn vụ ước tính đạt 56,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước; sản lượng đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,5 nghìn tấn. Hiện nay còn hơn một nửa diện tích lúa thu đông chưa đến kỳ thu hoạch, ngành Nông nghiệp cần tăng cường hướng dẫn người dân theo dõi sát tình hình sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt trên trà lúa đã trổ đòng để tránh sâu bệnh gây hại.

Tính đến ngày 15/11/2021, các địa phương phía Nam đã gieo cấy được 351,9 nghìn ha lúa đông xuân sớm, bằng 120,9% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tiến độ gieo trồng lúa đông xuân 2021 nhanh hơn cùng kỳ do vụ lúa hè thu kết thúc sớm, thời tiết khô ráo, các địa phương tranh thủ xuống giống tránh hạn mặn.

Hiện nay các địa phương phía Bắc đang đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất tập trung sản xuất, chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp. Vụ đông năm nay tập trung vào cây trồng có giá trị kinh tế cao, thực hiện thâm canh rải vụ, nâng cao chất lượng để tăng giá bán sản phẩm, đặc biệt, chú trọng vào sản xuất ngô sinh khối đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi cho đại gia súc.

Ngành chăn nuôi lợn đang đứng trước nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, giá thịt lợn hơi trong tháng 11 vẫn ở mức thấp do nguồn cung đã phục hồi nhưng nhu cầu tiêu thụ chưa cao. Chăn nuôi gia cầm cũng gặp khó khăn do chi phí sản xuất tăng, nhu cầu thị trường chưa phục hồi, lượng vật nuôi tồn đọng trong chuồng cao. Chăn nuôi trâu, bò trên cả nước trong tháng 11 nhìn chung ổn định, dịch viêm da nổi cục cơ bản được kiểm soát.

Tính đến ngày 20/11/2021, cả nước không còn dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Ninh Bình và Quảng Ninh; dịch tả lợn châu Phi còn ở 43 địa phương và dịch viêm da nổi cục còn ở 12 địa phương chưa qua 21 ngày.

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 11 ước tính đạt 31,9 nghìn ha, tăng 2,2 % so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 9,3 triệu cây, giảm 2,3%. Sản lượng gỗ khai thác tháng 11 đạt 1.833 nghìn m3, tăng 6,1%...

Tính chung 11 tháng năm 2021, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 238,3 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 88,1 triệu cây, tăng 2,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt gần 16,2 triệu m3, tăng 4,6%... Trong tháng 11/2021, diện tích rừng bị thiệt hại là 63 ha, giảm 38% so với cùng kỳ năm .

Theo Báo cáo, sản lượng thủy sản tháng 11 ước tính đạt 761,8 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 540,9 nghìn tấn, tăng 3%; tôm đạt 109,2 nghìn tấn, tăng 5,1%; thủy sản khác đạt 111,7 nghìn tấn, tăng 2,7%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 468,7 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 320,4 nghìn tấn, tăng 3,1%; tôm đạt 95,8 nghìn tấn, tăng 5,9%.

Tháng 11 là tháng bắt đầu vụ cá Bắc với điều kiện thời tiết ngư trường tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 11/2021 ước tính đạt 293,1 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 220,5 nghìn tấn, tăng 2,7%; tôm đạt 13,4 nghìn tấn, bằng cùng kỳ năm trước; thủy sản khác đạt 59,2 nghìn tấn, tăng 0,7%. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng 11/2021 ước tính đạt 275,2 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 7.908,2 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 4.252,7 nghìn tấn, tăng 0,2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.655,5 nghìn tấn, tăng 0,8% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 3.480 nghìn tấn, tăng 0,9%)./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Viewed: 327

Rating

(Choose stars to rate)
  
MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT PORTAL
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn