Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuesday, May 24 2022
Tiếng Việt
a A
Date 07/01/2022-08:09:00 AM
Thành phố Đà Nẵng phấn đấu cao nhất để đạt được kết quả vượt trội, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

(MPI) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 2/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng là thành phố trung tâm khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vai trò, tầm quan trọng của Thành phố Đà Nẵng đã được khẳng định qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện phát triển Thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.

Tại Thông báo, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn với vị trí tâm dịch qua nhiều đợt dịch nhưng Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, đến nay thành phố Đà Nẵng vẫn còn đối mặt với nhiều hạn chế, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới như quy mô nền kinh tế còn nhỏ; cơ cấu kinh tế chưa hợp lý… Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thấp, chưa có nhiều dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn. Công tác quản lý quy hoạch còn bất cập; giải ngân vốn đầu tư công, và tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm còn chậm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố Đà Nẵng phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu cao nhất để đạt được kết quả vượt trội, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Về một số kiến nghị của thành phố, về phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng, thống nhất sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan xem xét việc cho phép thành phố Đà Nẵng được áp dụng toàn bộ cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020, báo cáo Chính phủ trong quý II/2022.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B (đoạn Túy Loan - Hòa Khương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 8879/VPCP-KTTH ngày 04/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về lồng ghép nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng.

Về bố trí vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án cấp bách Tuyến đường nối Khu công nghệ cao với đường vành đai phía Tây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các Bộ, cơ quan liên quan làm rõ sự phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và khả năng bố trí nguồn lực để xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí vốn sau khi Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy phép kinh doanh Casino tại khu Bà Nà Hills, UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ về chấp thuận chủ trương đầu tư kinh doanh casino tại dự án Khu du lịch Bà Nà Hills, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

Về chủ trương tiếp nhận khoản vay theo hình thức hỗ trợ ngân sách của Ngân hàng Thế giới (Chương trình DPO), UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, đánh giá hiệu quả của khoản vay, dự kiến nguồn và khả năng trả nợ đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Viewed: 714

Rating

(Choose stars to rate)
  
MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT PORTAL
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn