Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuesday, May 24 2022
Tiếng Việt
a A
Date 08/01/2022-08:10:00 AM
Đa số ý kiến đại biểu tán thành với dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
(MPI) - Chiều ngày 07/01/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đồng thời, nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyểt nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng và thể hiện đậm nét bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới. Việc ban hành chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ cũng bảo đảm tính tương đồng với một số địa phương vừa được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết như: về Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ; về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ; về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; về quản lý đất đai, quy hoạch; về việc cho phép thành phố Cần Thơ được vay không quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp; về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố; về ban hành, điều chỉnh phí, lệ phí; chế độ thông tin báo cáo Quốc hội và các cơ quan hữu quan về việc thực hiện Nghị quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, về chủ trương và quan điểm xây dựng nghị quyết, hầu hết các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao với Tờ trình của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh các địa phương có điều kiện khác nhau, trình độ phát triển và khả năng phát triển cũng khác nhau. Do đó, để tạo cú huých cho các địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển nhanh thì cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù. Chủ trương này vừa đảm bảo phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực làm đầu tàu lan tỏa để phát triển nhanh cũng như đảm bảo sự hài hòa với các địa phương khác.

Về cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ được xây dựng và xác định không chỉ riêng đối với Cần Thơ mà còn có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ những ưu đãi này tạo nên các cực tăng trưởng, kích hoạt các vùng phát triển. Đây cũng là tinh thần đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, các chính sách được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy hoạch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện để chuẩn bị thông qua, bảo đảm được nguyên tắc thuận thiên và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, khuyến khích, đẩy mạnh hình thức xã hội hóa mà nhà nước chỉ tạo các cơ chế ưu đãi để thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài ngân sách để triển khai thực hiện các chính sách.

Đối với 8 chính sách trong dự thảo Nghị quyết, có 6 chính sách như mức dư nợ vay, bổ sung có mục tiêu, phí và lệ phí, quản lý đất đai, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và quy hoạch chung của đô thị, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đã được Quốc hội ban hành áp dụng đối với các thành phố lớn khác tương tự như thành phố các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Riêng việc đề xuất các chính sách đối với Cần Thơ đã được rà soát, đánh giá nhằm bảo đảm khả năng cân đối ngân sách Trung ương, khả năng vay, hấp thụ nguồn vốn của Thành phố và phân cấp thẩm quyền phù hợp với yêu cầu, trình độ phát triển của thành phố, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu Quốc hội hôm nay để trong thời gian tới hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội.

Về chính sách mới là nạo vét và kết hợp thu hồi các sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và chính sách về xây dựng một trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết tất cả các đại biểu cũng đều nhất trí với chủ trương này; với một số lưu ý về việc phải gắn trong quy hoạch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, như là phải gắn trong mối liên kết phát triển Vùng; Chính phủ chỉ đạo điều hành để phát huy được tốt nhất các cơ chế, chính sách mà Quốc hội đã cho Cần Thơ áp dụng đảm bảo mang lại những hiệu quả cao nhất cho Thành phố cũng như là cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trong phiên thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ để thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, tạo thêm nguồn lực và điều kiện xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đa số ý kiến cũng đồng ý cho phép thành phố Cần Thơ áp dụng 8 nhóm chính sách đặc thù như Chính phủ trình bày và một số ý kiến cũng đề nghị lưu ý một số vấn đề về quy hoạch phát triển vùng, vấn đề môi trường, vấn đề tổ chức thời gian có hiệu lực của Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát để xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Viewed: 5073

Rating

(Choose stars to rate)
  
MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT PORTAL
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn