Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuesday, March 28 2023
Tiếng Việt
a A
Date 21/04/2022-10:08:00 AM
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (View news with images)
(MPI) - Ngày 21/4/2022 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm khẳng định rõ hơn định hướng chỉ đạo để thống nhất thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở tất cả các cấp, các ngành trong giai đoạn mới. Thông qua Hội nghị tạo sự đồng bộ, lan tỏa để huy động sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, cơ quan, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị và nhân dân cùng chung vai, góp sức, tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, trong giai đoạn vừa qua, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng phát triển kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn; các thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản được hoàn thiện, nhất là ở khu vực khó khăn; đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao cả về vật chất, tinh thần. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận ngày càng tốt hơn đến các dịch vụ cơ bản của xã hội; nhiều chính sách xã hội, đã đi vào đời sống, đóng vai trò làm đòn bẩy hỗ trợ các đối tượng yếu thế vươn lên; giúp người dân thấy được quyền và lợi ích chính đáng của mình để từ đó chung sức, đồng lòng tham gia tích cực, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

Quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chương trình luôn được quan tâm, đôn đốc, khẩn trương ban hành các chính sách, kế hoạch thực hiện. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nhanh chóng xây dựng tất cả văn bản nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai.

Để đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm chỉ đạo và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đảm bảo thực chất, hiệu quả, bám sát các định hướng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của các vùng miền, các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất, thảo luận để đưa ra các giải pháp triển khai đồng bộ các quy định về quản lý, tổ chức, cơ chế phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giữa các bộ, ngành và với các địa phương.

Thứ hai, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để tập trung hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó, chú trọng khắc phục các tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ của giai đoạn trước để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, nêu các giải pháp về phân bổ và huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương, tránh chồng chéo, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Thứ tư, triển khai đồng bộ cơ chế kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện các chương trình tại địa phương; công tác thông tin, truyền thông về 02 Chương trình để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp, đồng hành của các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương; sự tham gia có trách nhiệm, tâm huyết của các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ các cấp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai và thực hiện thành công.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trình bày về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Một số nội dung trọng tâm trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Tham luận về các giải pháp triển khai 02 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại địa phương./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Viewed: 1193

Rating

(Choose stars to rate)
  
MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT PORTAL
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn