Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Monday, July 4 2022
Tiếng Việt
a A
Date 10/05/2022-15:58:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022 thành phố Đà Nắng
Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Attach Files:
117_bcub_signed.PDF
    Viewed: 101

Rating

(Choose stars to rate)
  
MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT PORTAL
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn