Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
trang chủ

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (29/01/2021-15:23:00 PM) Quyết định số 126/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (07/04/2020-14:48:00 PM) Quyết định số 497/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (25/04/2019-14:34:00 PM) Quyết định số 302/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 (11/04/2018-00:02:00 AM) Quyết định số 297/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020 (23/04/2017-09:18:00 AM) Quyết định số 558/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.