Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
English
a A

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/05/2022-10:44:00 AM) (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Quyết định số 960/QĐ-BKHĐT ngày 26/5/2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với mục tiêu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đóng góp vào thành tích chung trong công tác THTK, CLP của Chính phủ.
Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 (22/02/2022-08:10:00 AM) (MPI) - Ngày 22/02/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 (Kế hoạch số 1073/KH-BKHĐT).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (25/11/2021-14:52:00 PM) (MPI) – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT về ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 (09/11/2021-18:08:00 PM) (MPI) – Ngày 09/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7717/BKHĐT-TTr gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 (08/01/2021-16:06:00 PM) (MPI) - Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ngày càng thiết thực và hiệu quả.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.