Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022
English
a A

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (25/11/2021-14:52:00 PM) (MPI) – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT về ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 (09/11/2021-18:08:00 PM) (MPI) – Ngày 09/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7717/BKHĐT-TTr gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 (08/01/2021-16:06:00 PM) (MPI) - Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ngày càng thiết thực và hiệu quả.
Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập (10/12/2020-00:31:00 AM) (MPI) – Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020, ngày 10/12/2020, Thanh tra Bộ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập cho công chức, viên chức thuộc Bộ. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ.
Công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (30/03/2020-11:55:00 AM) (MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt đến các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.