Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 19/06/2015-18:29:00 PM
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
(MPI Portal) – Ngày 17/6/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4537/VPCP-KHTH về ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014 về Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi và báo cáo theo quy định, đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, nhất là các chỉ tiêu thuộc Sở, Ban, ngành địa phương chịu trách nhiệm thu thập và biên soạn.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai bồi dưỡng kiến thức thống kê cho công chức làm công tác thống kê ở các bộ, ngành trung ương và các sở, ngành tại địa phương, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1803/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Bảo đảm từ năm 2015 tất cả các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê các bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo nội dung và kỳ công bố quy định.

Mục tiêu nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê nước ta từ 61 điểm (thang điểm 100) năm 2010 lên 70 điểm vào năm 2015; 80 điểm vào năm 2020 và 95 điểm vào năm 2030, trong đó Chỉ số phương pháp luận thống kê từ 30 điểm lên 55 điểm; 75 điểm và 90 điểm vào các năm tương ứng.

Đồng thời, nâng mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia của thống kê nước ta theo Khung đánh giá của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc từ mức 2/6 năm 2008 lên mức 3/6 năm 2015; 4/6 năm 2020 và phấn đấu đạt mức 6/6 vào năm 2030. Năm 2015 thực hiện đầy đủ Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) và năm 2020 tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam bao gồm: hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế; đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê; đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê; đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê; phát triển nhân lực làm công tác thống kê; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê./.

Minh Hậu
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3872
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.