Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 02/07/2015-09:28:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 tỉnh Bình Thuận
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 có một số chuyển biến tích cực.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tổng sản phẩm trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 ước tăng 9,97% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,9% (công nghiệp tăng 11,9%, xây dựng tăng 8,8%), dịch vụ tăng 10,7%.

Công nghiệp tăng mạnh

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) trong 6 tháng thực hiện 9.401,8 tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Thi công hoàn thành thủy điện Đan Sách 2, đường dây 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết, đường dây 110kV và trạm biến áp Ma Lâm 63 MVA; đang thi công các dự án: thủy điện Đan Sách, Đan Sách 3, đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ (Bà Rịa); chuẩn bị thủ tục đầu tư để khởi công các dự án: Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 3. Khởi công Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Hoạt động du lịch phát triển

Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch được nâng lên, nhiều hoạt động diễn ra sôi động,để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Dự ước 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 1.990 ngàn lượt khách, đạt 47,4% kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc tế 228 ngàn lượt khách, tăng 5,3%); với 2.917 ngàn ngày khách lưu trú, tăng 8,1%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.707 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sản xuất vụ Đông Xuân 2014 – 2015, vụ Hè Thu 2015 chịu ảnh hưởng nắng hạn kéo dài; tuy nhiên nhờ triển khai chặt chẽ các biện pháp nên diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2014 – 2015 đạt kế hoạch đề ra (46.620 ha), giảm 0,3% so với vụ Đông Xuân năm trước;trong đó, nhóm cây lương thực đạt 39.247 ha, giảm 1,6%(riêng lúa 34.423 ha,giảm 4,1%).Sản lượng lương thực vụ Đông Xuân 2014 - 2015 đạt 254,7 ngàn tấn, đạt 34% kế hoạch năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, lúa đạt 217,5 ngàn tấn, giảm 1,6%.

Sản lượng hải sản khai thác thực hiện 78,9 ngàn tấn, đạt 41,7% kế hoạch và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất tôm giống đạt 10 tỷ post, đạt 58,8% kế hoạch, giảm 25,3% so cùng kỳ năm trước.

Thương mại, dịch vụ, xuất khẩu

Hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 17.775 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 12.245 tỷ đồng, tăng 14%). Chỉ số giá tiêu dùng ước 6 tháng đầu năm tăng 0,7-0,75% so với tháng 12/2014.

Ước 6 tháng đầu năm, khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 188,3 triệu tấnkm, tăng 12,7% so với năm trước; luân chuyển hành khách đạt 443,8 triệu lượt ngườikm, tăng 13,2%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 220 triệu USD, đạt 51,8% kế hoạch, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 147 triệu USD, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 21,9% so cùng kỳ năm trước; xuất khẩu dịch vụ đạt 73 triệu USD, đạt 54,8% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 64 triệu USD, tăng 15,2% so cùng kỳ năm trước.

Tài chính - Tín dụng

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 3.621,7 tỷ đồng, đạt 44,8% so dự toán và tăng 11,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa 2.057,4 tỷ đồng, đạt 52,4% so dự toán và tăng 14% so cùng kỳ năm trước (bao gồm: Thu từ thuế và phí 1.927,4 tỷ đồng, đạt 55,9%, tăng 12,7%; thu tiền sử dụng đất 130 tỷ đồng, đạt 27,1%, tăng 35,6%); thu từ dầu thô 1.465 tỷ đồng, đạt 38,6% so dự toán, tăng 12,8% so cùng kỳ năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu 99,3 tỷ đồng, đạt 28,4% so với dự toán, giảm 36,3% so cùng kỳ năm trước.

Ước đến 6 tháng đầu năm, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt khoảng 20.160 tỷ đồng (tăng 7% so với cuối năm 2014), dư nợ cho vay đạt 23.453 tỷ đồng (tăng 5% so với cuối năm 2014).

LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chất lượng giáo dục được nâng lên

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã công nhận thêm 24 trường đạt chuẩn quốc gia (02 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 16 trường THCS) nâng tổng số trường đạt chuẩn trên địa bàn toàn tỉnh là 134 trường đạt tỷ lệ 22,6%; chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi ở các cấp học tiếp tục tăng và tỷ lệ học sinh yếu, kém tiếp tục giảm.

Trong 6 tháng đầu năm có thêm 38 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn, nâng tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn là 125/127 (còn xã Tiến Thành, Phan Thiết và thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình chưa đạt).

Đảm bảo công tác y tế cho người dân

Số lượt người khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm là 1.455,9 ngàn lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước); số bệnh nhân nội trú 89 ngàn người (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước). Số cas mắc sốt xuất huyết là 200 cas (giảm 69 cas so với cùng kỳ năm trước), tay chân miệng 90 cas (giảm 128 cas), sốt rét 190 cas (giảm 48 cas). Hoàn thành hợp nhất Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện Hàm Tân thành Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân; Bệnh viện Da liễu chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Da liễu tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 100/117 trạm y tế xã có bác sỹ công tác (tăng 4 xã so với cuối năm 2014), bình quân hiện có 6,2 bác sỹ/vạn dân.

Tăng cường công tác giải quyết việc làm

Giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm cho 13.174 lao động, đạt 54,1% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 812 lao động (đạt 54,1% kế hoạch, tăng 139%); giải quyết cho 982 hộ nghèo vay 19.226 triệu đồng để sản xuất. Đưa 30 lao động làm việc ở nước ngoài, cung ứng 2.062 lao động cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Ước 6 tháng đầu năm, đào tạo nghề cho 5.031 người, đạt 50,3% so kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dạy nghề lao động nông thôn 3.582 người đạt 51,2% so kế hoạch và tăng 7,3%.

Trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm được ổn định và có một số mặt chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp tiếp tục đề ra các biện pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao năm 2015, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Kết luận số 596-KL/TU ngày 02/12/2014 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015./.

Nguyễn Tùng
UBND tỉnh Bình Thuận

    Tổng số lượt xem: 1793
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.