Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023
English
a A
Ngày 22/08/2015-15:11:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 tỉnh Bình Thuận

Trọng tâm trong tháng các địa phương tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu. Thời tiết trong tháng thuận lợi, mưa trên diện rộng tạo thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển. Đến 10/8/2015, gieo trồng vụ hè thu đạt 65.744 ha, so với vụ cùng kỳ đạt 96,2% và bằng 101,9% so kế hoạch vụ, trong đó:

I. Nông Lâm Thuỷ sản

1. Nông nghiệp

Trọng tâm trong tháng các địa phương tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu. Thời tiết trong tháng thuận lợi, mưa trên diện rộng tạo thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển. Đến 10/8/2015, gieo trồng vụ hè thu đạt 65.744 ha, so với vụ cùng kỳ đạt 96,2% và bằng 101,9% so kế hoạch vụ, trong đó:

+ Cây lúa: diện tích đạt 39.551 ha, vụ đạt 99,87% kế hoạch vụ và bằng 93,67% so với vụ cùng kỳ. Năng suất lúa ước đạt 56,16 tạ/ha (tăng 0,75 tạ/ha so cùng kỳ năm trước). Diện tích lúa giảm do nắng hạn kéo dài, lượng nước các công trình thuỷ lợi không đủ phục vụ cho gieo trồng lúa. Một số địa phương, diện tích lúa giảm so với cùng kỳ là: Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Phan Thiết, La Gi (riêng huyện Tuy Phong không gieo trồng lúa vụ hè thu 2015); các huyện có diện tích lúa tăng là: Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tánh Linh.

Các loại giống lúa được sử dụng sản xuất trong vụ Hè Thu này là: ML48, ML214, ML202, TH6, IR59606, IR59656, IR56279, IR62032, OM4900, OM2514, OM2717, OM4218, OM1490, OM 3536, OM 5936… và các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT công nhận, phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh.

Trong vụ hè thu, ngành nông nghiệp đã thực hiện Chương trình xã hội hóa giống lúa tại các huyện trọng điểm lúa với 355 ha giống lúa xác nhận và triển khai sản xuất lúa theo mô hình “Cánh đồng chất lượng cao” tại huyện Đức Linh (5 ha), Tuy Phong (150 ha), Bắc Bình (135 ha), Hàm Thuận Bắc (40 ha), Hàm Thuận Nam (25 ha). Để sản xuất lúa gạo bền vững, phát động mô hình cánh đồng mẫu lớn trên toàn tỉnh, sẽ mở rộng thêm 3.000 ha gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó Đức Linh 1.500 ha ;Tánh Linh 1.000 ha.

+ Cây chất bột: Diện tích gieo trồng là 364 ha, đạt 99,45% so với cùng kỳ năm trước, diện tích cây chất bột khác chủ yếu là cây khoai lang 312 ha.

Nhóm cây chất bột, đậu các loại, dưa lấy hạt diện tích giảm do các công trình thủy lợi lượng nước dự trữ phục vụ tưới tiêu chủ yếu cho cây lương thực, thanh long. Diện tích một số cây chất bột, đậu các loại, dưa lấy hạt do không chủ động được nguồn nước nên diện tích canh tác không cao.

+ Cây công nghiệp ngắn ngày: Diện gieo trồng đạt 7.694 ha, đạt 105,2% so với vụ cùng kỳ, trong đó cây mè 6.310 ha (tăng 18,5% so với cùng kỳ), đậu phụng 1.384 ha (giảm 28,9% so với cùng kỳ).

+ Cây rau, đậu, cây cảnh: Diện tích gieo trồng đạt 7.352 ha, so với vụ cùng kỳ đạt 101,01%. Trong đó, rau các loại diện tích 2.947 ha (so với cùng kỳ đạt 107,3%); đậu các loại diện tích 4.396 ha (so với cùng kỳ đạt 96,6%).

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng đạt 264 ha (tăng 18,3% so với vụ cùng kỳ), trong đó tăng chủ yếu là trồng cỏ làm thức ăn gia súc 145 ha (tăng 34,8%).

Tiến độ sản xuất vụ mùa: Hiện nay ngoài việc khẩn trương tiến hành thu hoạch vụ hè thu, các địa phương đang tiến hành cày xới đất chuẩn bị cho vụ mùa 2015, tính đến ngày 10/8/2015, đã xuống giống được 300 ha đậu các loại.

Tình hình sâu bệnh:

+ Cây lúa: Trong tháng 8/2015, bệnh rầy nâu gây hại trên cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, mật độ 1000-1500 con/m2 với diện tích nhiễm là 56 ha, gây hại rải rác ở huyện Bắc Bình. Bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh tỷ lệ bệnh từ 5 – 7% với diện tích nhiễm 1.315 ha, phân bổ ở các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Sâu cuốn lá gây hại rải rác trên lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh tỷ lệ bệnh 10-15%, diện tích nhiễm bệnh 1.061 ha ở các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bắc Bình. Diện tích nhiễm bệnh vàng lá, cháy bìa lá, gây hại trên lúa vụ hè thu giai đoạn đẻ nhánh, đang trổ 1.829 ha, phân bổ các huyện Tánh Linh, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Bắc Bình. Bệnh lem lép hạt gây hại giai đoạn trỗ, chín diện tích nhiệm bệnh 315 ha ở huyện Tánh Linh, La Gi, Hàm Thuận Bắc. Cac ngành chức năng đã phối hợp với các địa phưong triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các dịch hại chính, kịp thời có biện pháp quản lý phòng trừ dịch hại có hiệu quả.

+ Thanh long: nhiễm bệnh thán thư 1.388 ha; bệnh kiến, bọ trĩ, bọ xít diện tích nhiễm bệnh 705 ha ở các huyện La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình; bệnh vàng cành, cháy cành 715 ha phân bổ trên toàn vùng; bệnh thối cành, trái non 710 ha phân bổ ở các huyện La Gi, Hàm Thuận Bắc; bệnh đốm nâu diện tích bị nhiễm là 7.356 ha (mức độ trung bình 6.908 ha; mức độ nặng 448 ha) phân bổ ở các huyện Tuy Phong, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Hàm Tân. Các ngành chức năng đã khuyến cáo nhà vườn tiến hành cắt bỏ những cành, trái bị bệnh đem tiêu huỷ và áp dụng quy trình phòng trừ tạm thời quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bệnh đóm nâu hại cành trên quả thanh long.

+ Cây điều: diện tích nhiễm sâu các loại 121 ha; phân bổ ở La Gi, Tánh Linh.

Trong tháng, mưa rải rác vài nơi, lượng nước trong các hồ chứa tăng nhẹ. Ngành tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có, kết hợp với nguồn nước mưa ở một số khu vực, đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Hè thu 2015. Tính đến ngày 10/8/2015, diện tích tưới lúa, hoa màu vụ hè thu 2015 thuộc hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh đạt 28.688 ha (đạt 85,8% KH); diện tích tưới Thanh long và các loại cây trồng khác 13.575ha (đạt 100% KH).

Chăn nuôi:

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, giá thịt hơi vẫn ở mức có lợi cho người chăn nuôi, xu hướng chăn nuôi đang có sự chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô gia trại, trang trại

Đàn trâu đến 01/8/2015 ước tính có 9.005 con (giảm 0,06% so với cùng kỳ); đàn bò có 164.325 con (giảm 0,09% so với cùng kỳ); đàn lợn có 245.594 con (tăng 1,99% so với cùng kỳ); đàn gia cầm có 2.598,9 ngàn con (giảm 2,13% so với cùng kỳ)

Đàn heo có xu hướng phục hồi và phát triển do giá bán thịt hơi ổn định ở mức cao (từ 46 đến 50 ngàn đồng/kg), chi phí thức ăn, con giống ổn định, dịch bệnh luôn được kiểm soát tốt. Những năm gần đây, người chăn nuôi ít phải nhập con giống nhờ nguồn cung ứng con giống tại chỗ cho chăn nuôi ngày một phong phú, giá cả hợp lý. Huyện Đức Linh và Hàm Tân có quy mô chăn nuôi tương đối lớn, chủ yếu là loại hình chăn nuôi trang trại và gia trại. Các huyện còn lại đàn lợn chỉ giữ tính ổn định so cùng kỳ, mô hình nuôi chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ trong hộ dân.

Đàn gia cầm giảm do tình hình thời tiết gần đây năng nóng dể phát sinh các loại dịch bệnh, do đó người chăn nuôi không tái đàn một cách ồ ạt, chỉ phát triển cầm chừng

Công tác tiêm phòng; kiểm dịch động vật; kiểm soát giết mổ; phúc kiểm sản phẩm động vật được duy trì đều. Trong tháng đã tiêm phòng 599 ngàn liều vắc xin (luỹ kế 8 tháng đạt 5.806 ngàn liều); trong đó: đàn trâu, bò 14.856 liều (luỹ kế 8 tháng 146 ngàn liều); đàn heo 60 ngàn liều; đàn gia cầm 523 ngàn liều (luỹ kế 8 tháng 5.159 ngàn liều). Kiểm dịch động vật: Heo 73.211 con (luỹ kế 8 tháng 636.629 con); Trâu bò 124 con (luỹ kế 8 tháng 2.209 con); đàn gia cầm 176.910 con (lũy kế 8 tháng 1.325.484 con). Kiểm soát giết mổ: Trâu bò 57 con (luỹ kế 8 tháng 465 con); Heo 2.208 con (luỹ kế 8 tháng 18.790 con); Gia cầm 12.779 con (luỹ kế 8 tháng 106.625 con). Phúc kiểm sản phẩm động vật: thịt trâu bò 7.075 kg (luỹ kế 8 tháng 27.371 kg), thịt heo 7.655 kg (luỹ kế 8 tháng 68.514 kg); thịt gia cầm 51.087 kg (luỹ kế 8 tháng 414.951 kg); trứng gia cầm 88 ngàn quả (luỹ kế 8 tháng 1.347.800 quả).

2. Lâm nghiệp

Trong tháng đã trồng mới 1.421 ha, đạt 78,1% KH (trong đó 1.288 ha rừng sản xuất và 133 ha rừng phòng hộ), trồng cây phân tán là 230 ha. Cơ cấu cây trồng tập trung chủ yếu là Keo lai, Keo lá liềm, Bạch đàn, Phi lao. Hiện các đơn vị đang chăm sóc cây giống và tiếp tục làm đất, xuống giống để tiếp tục trồng theo kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là các khu vục giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng luôn được tăng cường. Trong tháng 8/2015 đã phát hiện 73 vụ vi phạm lâm luật, trong đó: khai thác gỗ và lâm sản khác 12 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép 35 vụ, chế biến gỗ và lâm sản khác 1 vụ, vi phạm khác 256 vụ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý hành chính trong tháng 8/2015 là 107 vụ, tịch thu: 54 xe máy, 107 phương tiện khác; 107,47 m3 gỗ tròn, 37,87 m3 gỗ xẻ. Tổng số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách trong tháng 8 là 981,3 triệu đồng.

3. Thủy sản

Ngư trường trong tháng khá thuận lợi. Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 23,090 ngàn tấn; luỹ kế 8 tháng đạt 124,9 ngàn tấn, tăng 0,6% so cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng mới trong tháng ước đạt 181 ha, trong đó có 130 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và 51 ha nuôi nước ngọt; luỹ kế 8 tháng đạt 1.872,4 ha, giảm 352,3 ha (-15,8%) so với cùng kỳ. Trong đó: diện tích nước lợ, mặn là 1.043 ha, giảm 173 ha (-14,2%) so với cùng kỳ và diện tích nước ngọt là 829,4 ha, giảm 179,3 ha (-17,8%) so với cùng kỳ. Diện tích giảm là do trong những tháng đầu năm nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp làm cho thời tiết càng thêm oi bức, nước ở các ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh bị khô kiệt không đủ nguồn nước để tiếp tục thả nuôi. Mặt khác, do nuôi trồng không có hiệu quả nên bà con tạm ngưng để cải tạo ao hồ.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng ước đạt 1.342 tấn, luỹ kế 8 tháng đạt 8.030,8 tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: sản lượng nuôi nước mặn, lợ đạt 5.458,6 tấn, giảm 374,7 tấn (-6,4%); sản lượng nuôi nước ngọt 2.572,2 tấn, giảm 110,7 tấn (-4,1%) so với cùng kỳ.

Sản xuất giống thuỷ sản: Ước tính trong tháng 8/2015 các cơ sở sẽ kiểm dịch và xuất bán ra thị trường 2.387 triệu port; luỹ kế 8 tháng đạt 15.807 triệu post (giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước). Số lượng tôm giống giảm là do trong những tháng đầu năm thời tiết nắng nóng gây bất lợi cho sản xuất và nuôi trồng nên nhu cầu sử dụng tôm giống giảm theo.

Tình hình dịch bệnh: Tại khu vực Chí Công (Tuy Phong) và Tân Thắng (Hàm Tân) có hiện tượng tôm chậm lớn nên đã thu sớm 2 ha khi tôm đạt cỡ 130 con/kg. Theo nhận định của người nuôi thì tôm chậm lớn là do chất lượng con giống. Ngoài ra khu vực Hoà Thắng (Bắc Bình), Vĩnh Tân (Tuy Phong) vẫn còn một số hộ tôm chết rải rác và tôm nuôi thời gian 2 tháng nhưng chỉ đạt cỡ 200 con/kg.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản: luôn được chú trọng, các đơn vị chức năng của tỉnh đã và đang tập trung kiểm tra các tàu thuyền hành nghề giã cào bay sai tuyến, dùng chất nổ, xung điện hoá chất độc hại để đánh bắt hải sản, sử dụng lưới có kích thước mắt nhỏ hơn quy định. Tháng 8/2015 có 42 vụ vi phạm trong khai thác và đánh bắt, trong đó: 01 vụ không mang theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đăng ký tàu cá ( GCNATKTTC-ĐKTC); 01 vụ hành nghề lặn trái phép; 01 vụ sử dụng giấy CNATKTTC quá hạn ; 02 vụ vận chuyển sò lông trong thời gian cấm; 02 vụ giã cào bay sai vùng khai thác; 01 vụ khai thác hải đặc sản trong thời gian cấm; 34 vụ sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định; 01 vụ kinh doanh thuốc thú y không có trong danh mục.

II. Công nghiệp; Đầu tư phát triển

1. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước ước đạt 107,1% (tăng 7,1% so với 8 tháng năm trước).

Tính theo giá so sánh 2010, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đạt 12.900,8 tỷ đồng(tăng 24,4% so với 8 tháng năm trước); trong đó công nghiệp khai khoáng 521,6 tỷ đồng (tăng 77,6%); công nghiệp chế biến chế tạo 8.901,6 tỷ đồng (tăng 7,8%); sản xuất và phân phối điện đạt 3.399,14 tỷ đồng (tăng 94,9%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 78 tỷ đồng (tăng2,6%).

Các sản phẩm sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước là: khai thác cát xây dựng tăng 2,3% (so với8 tháng năm trước), đá xây dựng (tăng 16,3%), thủy sản đông lạnh (tăng 5,5%), nước đá (tăng 8,7%),gạch nung các loại (tăng 5,8%), muối hạt (tăng 6,0%), hàng may mặc (tăng 36,7%), điện sản xuất tăng 2,7 lần. Các sản phẩm giảm là: thủy sản khô (giảm 16,8%), nước uống đóng chai (tăng 5,4%), hạt điều nhân (giảm 2,7%), đường (giảm 3%).

Kết quả trên cho thấy sản xuất công nghiệp giữ ổn định. Các sản phẩm: may mặc, muối hạt, thuỷ sản đông, thuỷ sản khô tiếp tục duy trì được thị trường; đá xây dựng tăng khá do nhu cầu xây dựng mở rộng Quốc lộ 1A; gạch nung tiêu thụ được ở thị trường các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; sản lượng điện phát ra ổn định; chế biến các sản phẩm lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng do thị trường tiêu thụ trong tỉnh được giữ vững.

2. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước 8 tháng ước đạt 790 tỷ đồng (đạt 76,5% so với kế hoạch năm); trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh 575 tỷ đồng (đạt 80,9% KH năm); Vốn ngân sách cấp huyện 168 tỷ đồng (đạt 66,9% KH năm); Vốn ngân sách cấp xã 48 tỷ đồng (đạt 66,5% KH năm).

Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm đến cuối tháng 7/2015 như sau:

* Dự án đường Lê Duẩn: Công trình đang đền bù giải tỏa, trong tháng không phát sinh khối lượng thực hiện, lũy kế giá trị thực hiện đến nay 35,9 tỷ đồng.

* Dự án đường Hùng Vương: (đoạn từ vòng xoay đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường 706B): Trong đó:

+ Đoạn 1- Qua khu dân cư Hùng Vương II: Trong tháng thi công cấp phối đá dăm loại 2 được 80m; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện 40,5 tỷ đồng. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù giải tỏa đoạn còn lại 39,9m.

+ Đoạn 2- Qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A: Đến nay đã thi công xong 265m/417m, lũy kế giá trị thực hiện 111,494 tỷ đồng. Đang tiếp tục thực hiện đền bù giải tỏa đoạn còn lại 152m.

+ Đoạn 3 - Qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (366m): Chưa triển khai thi công do vướng đền bù giải tỏa.

+ Đoạn từ Cầu Hùng Vương đến giáp đường 706B: đang hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, dự kiến cuối năm 2015 sẽ triển khai thực hiện dự án.

* Dự án đường trục ven biển Hòa Thắng – Hòa Phú: Dự án đang triển khai thi công, trong tháng khối lượng thực hiện 40 tỷ đồng, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến nay 575 tỷ đồng.

* Dự án Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý (giai đoạn2): Dự án đang triển khai thi công gói thầu gói thầu số 4 và gói thầu số 12, trong tháng khối lượng thực hiện 4.423 tỷ đồng, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến nay 287,892 tỷ đồng.

* Kè bảo vệ bờ biển phường Phước Lộc và xã Tân Phước thị xã La Gi: Dự án đã được phê duyệt; đang tiếp tục đề nghị trung ương bố trí vốn để khởi công thực hiện.

* Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tàu cá Phú Quý: Đang triển khai công tác thiết kế; hiện nay chưa được trung ương bố trí vốn thực hiện dự án.

* Dự án Cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân: Trong tháng không phát sinh khối lượng thực hiện, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến nay 100 tỷ đồng.

* Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân: Trong tháng không phát sinh khối lượng thực hiện, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến nay 190 tỷ đồng.

* Dự án phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty: Dự án chưa được trung ương bố trí vốn để triển khai thực hiện.

* Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao: Đang tiến hành rà soát và lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời đang tập hợp hồ sơ để trình Bộ Xây dựng thẩm định dự án.

* Khu công nghiệp Sông Bình: Đã hoàn thành san lấp mặt bằng; hiện nay đang thi công các tuyến đường trong khu công nghiệp, lũy kế giá trị thực hiện khoảng 78 tỷ đồng.

* Sân Bay Phan Thiết: Đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và rà soát điều chỉnh dự án.

* Cảng tổng hợp Vĩnh Tân: Dự án đang triển khai xây dựng, lũy kế giá trị thực hiện 23,4 tỷ đồng.

Đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư:

Trong tháng đã cấp đăng ký mới cho 68 doanh nghiệp và điểm kinh doanh; cấp đăng ký thay đổi 68 doanh nghiệp; thông báo giải thể và xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh 22 doanh nghiệp; thông báo yêu cầu 06 doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung; thông báo tạm ngừng hoạt động 03 doanh nghiệp. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, đã cấp đăng ký mới 422 doanh nghiệp và chi nhánh; cấp thay đổi 604 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; thông báo giải thể 112 doanh nghiệp, chi nhánh và xác nhận tạm ngưng hoạt động 80 doanh nghiệp.

Trong tháng 8/2015, có 02 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư (Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 25 dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 454 ha, tổng vốn đăng ký 3.879 tỷ đồng; trong đó, có 03 dự án FDI được cấp với tổng vốn đăng ký 221,13 tỷ đồng. Có 35 dự án được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn tăng thêm 3.084 tỷ đồng; trong đó có 04 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 33,8 triệu USD, tương đương 542 tỷ đồng). Trong tháng UBND tỉnh thu hồi 01 dự án (Lũy kế từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh thu hồi 06 dự án (01 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ, 02 dự án Công nghiệp, 02 dự án Du lịch, 01 dự án FDI) và 01 chủ trương đầu tư).

III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2015 ước đạt 1.944,2 tỷ đồng (tăng 13,93% so với tháng cùng kỳ năm trước); lũy kế 8 tháng đạt 15.974,9 tỷ đồng (tăng 12,83% so với cùng kỳ năm trước).

Hàng hoá trên thị trường phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Việc cung ứng hàng hóa phục vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm của dân cư trên khắp địa bàn, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đã tổ chức khảo sát, thẩm tra tiêu chí 7 (chợ nông thôn) tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công tác bảo vệ người tiêu dùng; Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm....

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2015 là 99,8% (giảm 0,2% so với tháng trước), tăng 0,79% so với tháng cùng kỳ năm trước; tăng 1,21% so với tháng 12 năm trước. Nhìn chung sau 8 tháng, các nhóm hàng hoá và dịch vụ có biến động tăng (hoặc giảm) ở mức thấp so với các năm trước đây.

Trong tháng 7/2015, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra kiểm soát 148 vụ, phát hiện và xử lý 97 vụ vi phạm, trong đó vi phạm hàng cấm 34 vụ, vi phạm hàng lậu 5 vụ, vi phạm trong kinh doanh 14 vụ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm 20 vụ, vi phạm khác 24 vụ, đã xử phạt và thu nộp ngân sách Nhà nước 0,585 tỷ đồng và tịch thu một số hàng hóa. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2015, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.091 vụ, phát hiện xử lý 593 vụ vi phạm, số tiền xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4,07 tỷ đồng.

2. Du lịch

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đã tổ chức thẩm định công nhận hạng cho 02 cơ sở lưu trú du lịch; hướng dẫn thực hiện việc đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Đã vận động doanh nghiệp tham gia: Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI năm 2015 (ITE-HCMC 2015) và đón đoàn Famtrip quốc tế đến Bình Thuận; Hội chợ du lịch quốc tế JATA tại Nhật Bản. Khai thác, cập nhật 112 tin, bài, ảnh hoạt động du lịch trên các báo, tạp chí và trang website du lịch trung ương, địa phương phục vụ nhu cầu thông tin về hoạt động ngành Du lịch cho du khách và nhà đầu tư, nhất là các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10/1995-24/10/2015) và Hội thảo quốc tế liên kết phát triển du lịch vùng Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Toàn tỉnh hiện có 289 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 10.921 phòng. Đã xếp hạng 186 cơ sở lưu trú với 7.466 phòng, trong đó đạt tiêu chuẩn 5 sao 03 cơ sở với 348 phòng, đạt tiêu chuẩn 4 sao có 25 cơ sở với 2.647 phòng, 3 sao có 11 cơ sở với 807 phòng, 2 sao có 34 cơ sở với 1.424 phòng, 1 sao có 35 cơ sở với 871 phòng, nhà nghỉ du lịch có 50 cơ sở với 949 phòng, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có 28 cơ sở với 418 phòng.

Hoạt động kinh doanh lữ hành: Toàn tỉnh có 44 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành, trong đó có 06 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 28 doanh nghiệp lữ hành nội địa, có 10 chi nhánh văn phòng đại diện của các hãng lữ hành. Ngoài ra có trên 54 hộ, đơn vị đăng ký kinh doanh liên quan đến đại lý lữ hành, bán vé xe chất lượng cao phục vụ khách du lịch.

Dự ước tháng 8/2015 lượt khách đến lưu trú đạt 324,8 ngàn lượt khách với 462,36 ngàn ngày khách. Luỹ kế 8 tháng lượt khách đến lưu trú đạt 2.606,7 ngàn lượt khách; tăng 7,61% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 294,36 ngàn lượt khách; tăng 4,69%) với 3.836,87 ngàn ngày khách; tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc tế đạt 752,069 ngàn ngày khách; tăng 5,34%); doanh thu du lịch 8 tháng ước đạt 4.764 tỷ đồng, tăng 18,94% so với cùng kỳ năm trước.

3. Xuất nhập khẩu

Dự ước kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2015 đạt 28,5 triệu USD; luỹ kế 8 tháng đạt 206,3 triệu USD (đạt 72,18% kế hoạch năm; tăng 22,73% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: Nhóm hàng thủy sản đạt74,65 triệu USD (đạt 59,73% kế hoạch năm; tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng nông sản đạt 6,72 triệu USD (đạt 30,76% kế hoạch năm; giảm 40,9% so với cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng hóa khác đạt 124,957 triệu USD (đạt 89,9% kế hoạch năm; tăng 43,9% so với cùng kỳ), trong đó hàng may mặc 88,11 triệu USD (đạt 89,91% kế hoạch năm; tăng 32,24% so với cùng kỳ).

Xuất khẩu dịch vụ tháng 8/2015 đạt 10,199 triệu USD; luỹ kế 8 tháng đạt 93,149 triệu USD; đạt 69,88% KH năm; tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu tháng 8/2015 ước đạt 13,69 triệu USD; luỹ kế 8 tháng đạt 102,289 triệu USD tăng 28,93% so với cùng kỳ; trong đó hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy ước đạt 47,56 triệu USD tăng 36,94% so với cùng kỳ; thức ăn gia súc và nguyên liệu ước đạt 27,42 triệu USD, tăng 41,51% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy xuất khẩu hàng thuỷ sản giữ ổn định, hàng may mặc tăng khá cao, song nhóm hàng nông sản bị giảm sút khá lớn do lượng hàng và đơn giá xuất khẩu quả thanh long, cao su giảm; mặt hàng nhân hạt điều đến nay vẫn chưa xuất được.

4. Giao thông vận tải, Viễn thông

Vận tải hàng hoá, hành khách ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân. Ước tính khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ tháng 8/2015 đạt 32,271 triệu tấn km; luỹ kế 8 tháng đạt 251,685 triệu tấnkm (tăng 12,76% so với cùng kỳ năm trước). Luân chuyển hàng hoá đường thủy tháng 8/2015 đạt 81,5 ngàn tấnkm; luỹ kế 8 tháng đạt 653,2 ngàn tấnkm (tăng 1,18%). Luân chuyển hành khách đường bộ tháng 8/2015 đạt 76,2 triệu người km; luỹ kế 8 tháng đạt 592,47 triệu lượt ngườikm (tăng 12,85%). Luân chuyển hành khách đường thuỷ tháng 8/2015 đạt 310,8 ngàn lượt ngườikm; luỹ kế 8 tháng đạt 2.455,9 ngàn lượt ngườikm (tăng 9,06%).

Công tác thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm về thanh tra an toàn giao thông được duy trì thường xuyên. Trong tháng 7/2015 đã lập biên bản vi phạm 4.704 trường hợp, thu phạt 4.398,11 triệu đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 298 trường hợp; tạm giữ 618 phương tiện vi phạm để xử lý.

Tai nạn giao thông đường bộ trong tháng xảy ra 50 vụ (giảm 09 vụ so với tháng trước), làm chết 14người (giảm 07 người), bị thương: 47 người (giảm 02 người); tai nạn giao thông đường sắt không xảy ra. Luỹ kế 7 tháng, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 380 vụ (giảm 58 vụ so với cùng kỳ năm trước);gây chết 127 người (giảm 18 người); gây thương tích 360 người (giảm 04 người). Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 07 vụ (tăng 06 vụ); gây chết 04 người (tăng 03 người); gây thương tích 03 người (như năm trước).

Hoạt động viễn thông tiếp tục phát triển. Số thuê bao điện thoại cố định đến tháng 8/2015 có 79,8ngàn thuê bao; thuê bao di động có 1,583 triệu thuê bao (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước); điện thoại di động trả sau có 30 ngàn thuê bao; thuê bao Internet có 60,1 ngàn thuê bao (tăng 6% so với năm trước); tỷ lệ người sử dụng Internet ước đạt 36,7%.

IV. Thu, chi ngân sách; Hoạt động tín dụng

1. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8/2015 ước đạt 640 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng 4.966,6 tỷ đồng, đạt 61,47% dự toán năm, (tăng 13,36% so với cùng kỳ năm trước). Nếu loại trừ thu từ dầu thô và thuế xuất nhập khẩu thì kết quả thu nội địa đạt 2.826,1 tỷ đồng, đạt 71,91% dự toán năm, tăng 13,32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu thuế phí 2.646,4 tỷ đồng (đạt 76,71% DT năm; tăng 15,66% so cùng kỳ năm trước).

Trong thu ngân sách, dự ước các khoản thu 8 tháng đạt và tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: thu từ doanh nghiệp nhà nước 605,7 tỷ đồng (tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước); thu ngoài quốc doanh 512,6 tỷ đồng (giảm 5,1%); thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 288,7 tỷ đồng (giảm 9%), thu thuế thu nhập cá nhân 165,3 tỷ đồng (tăng 29,3%); thu xổ số kiến thiết 414,5 tỷ đồng (tăng 17,5%); các loại phí, lệ phí 81,6 tỷ đồng (giảm 26,3%); thu tiền sử dụng đất 179,6 tỷ đồng (giảm 12,7%), thuế xuất nhập khẩu 146,8 tỷ đồng (giảm 43,9%), thu từ dầu thô 1.993,6 tỷ đồng (tăng22,7% so với cùng kỳ năm trước).

Trong những tháng qua, ngành Thuế đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý thuế; khai thác nguồn thu mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu; xử lý nợ đọng thuế có hiệu quả; đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ đất, quản lý kê khai thuế qua mạng Internet, hạn chế tình trạng nợ đọng thuế. Một số khoản thu đạt thấp ngoài ảnh hưởng cơ chế chính sách miễn giảm còn có nguyên nhân khó khăn khác như: giá khoáng sản (titan), một số mặt hàng nông sản giảm. Thu thuế nhập khẩu thấp so với năm trước do năm nay Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nhập thiết bị về rất ít.

Ước chi ngân sách địa phương tháng 8/2015 đạt 342 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 3.953 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 1.049 tỷ đồng (đạt 56,4%); chi thường xuyên 2.904 tỷ đồng (đạt 65% dự toán năm). Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Nghị quyết HĐND Tỉnh, ưu tiên chi đầu tư phát triển; đảm bảo thanh toán khối lượng công trình trọng điểm, các khoản chi lương, phụ cấp lương, kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy hành chính, các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và đảm bảo kinh phí nhiệm vụ an ninh- quốc phòng của địa phương.

2. Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng ổn định; mặt bằng lãi suất không có thay đổi so với tháng trước. Lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4-5,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,2-7%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng là 6-7%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn phổ biến ở mức 7%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-11%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,75%/năm

Trong tháng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ +/- 1% lên +/- 2%. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã bám sát sự điều hành tỷ giá của NHNN, diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình thanh khoản và cung cầu ngoại tệ của thị trường, sự chỉ đạo của Hội sở chính để ấn định tỷ giá mua, bán phù hợp. Nhìn chung, các nhu cầu mua ngoại tệ hợp pháp đều được đáp ứng đầy đủ, một cách kịp thời, các giao dịch mua bán ngoại tệ được thực hiện thông suốt; diễn biến thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn tiếp tục phát triển theo hướng ổn định.

Ước đến 30/8/2015, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt khoảng 20.443 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cuối năm 2014; đồng thời tiếp tục mở rộng cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ước đến 30/8/2015, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 23.832 tỷ đồng, tăng 0,87% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cuối năm 2014. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và xử lý nợ xấu (nợ xấu trên địa bàn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước). Đến 31/7/2015, nợ xấu trên địa bàn là 297 tỷ đồng, chiếm 1,26% tổng dư nợ, giảm mạnh so với tháng trước.

Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, đến 31/7/2015 dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 6.382 tỷ đồng, chiếm 27,01% tổng dư nợ toàn địa bàn; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 790 tỷ đồng, chiếm 3,35% tổng dư nợ toàn địa bàn; dư nợ cho vay DNNVV đạt 4.896 tỷ đồng, chiếm 20,72% tổng dư nợ; dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 1.772 tỷ đồng/ 124.544 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 269 tỷ đồng/18.414 khách hàng; dư nợ cho vay học sinh sinh viên đạt 571 tỷ đồng/25.063 khách hàng; dư nợ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 317 tỷ đồng/ 42.841 khách hàng.

Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67: Đến 12/8/2015 các TCTD đã tiếp cận 130/134 chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 24 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 08 hồ sơ, đang xử lý 15 hồ sơ và từ chối cho vay 01 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 47,84 tỷ đồng, đã giải ngân được 42,41 tỷ đồng (dư nợ cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 17,86 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 24,55 tỷ đồng). Các chi nhánh ngân hàng cũng đang tích cực hướng dẫn khách hàng các thủ tục, hồ sơ vay vốn và đẩy mạnh công tác thẩm định để tiến hành giải ngân cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Cho vay nhà ở xã hội: Trên địa bàn có 08 tổ chức tín dụng (NHNo, BIDV, Vietinbank, VCB, VPB, ACB, Bưu điện Liên Việt, SCB) đang triển khai cho vay các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động để mua nhà ở xã hội, để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.Đến 31/7/2015, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã phát sinh cho vay với dư nợ 3.537 triệu đồng/12 khách hàng để xây dựng mới nhà ở.

Cho vay thu mua lúa gạo xuất khẩu đạt 122 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 (thay thế Quyết định 63/2010/QĐ-TTg) đạt 6,58 tỷ đồng.

Công tác tiền tệ kho quỹ, thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng được tổ chức thực hiện tốt. Thanh toán không dùng tiền mặt được quan tâm đẩy mạnh. Mạng lưới ATM và POS tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đến nay, toàn địa bàn có 143 máy ATM, không thay đổi so với tháng trước và 914 máy POS, giảm 70 máy so với tháng trước, hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau.

V. Văn hóa, Thể thao; Giáo dục; Y tế, Xã hội

1. Văn hoá, Thể thao

Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời với các nội dung:Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, ngày Công đoàn Việt Nam 28/7; 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 02/9, ngày ký Hiệp định Giơnevơ (20/7)… với 3.125 giờ phát thanh, 2.961 m2 panô, 2.736 m băng rôn, treo 2.882 m2 phướn khẩu hiệu, treo 1.950 lượt cờ các loại. Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh thực hiện 10 buổi diễn, với kịch bản “AIDS và trách nhiệm của chúng ta”, tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS tại huyện Hàm Tân và Tánh Linh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận trong tháng đón và phục vụ 354 Đoàn, với 19.651lượt người, trong đó có 32 lượt khách nước ngoài. Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm, khai quật 57 hiện vật thuộc thời kỳ kinh tế bao cấp trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Đã tổ chức giám sát, kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn quá trình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Hùng Vương (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Thiết lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử Cát Bay (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) trình UBND tỉnh xem xét xếp hạng. Tiếp tục thực hiện đề tài "Nghiên cứu, phát huy giá trị di sản văn khắc Hán Nôm trong các di tích lịch sử - văn hóa ở Bình Thuận".

Ban Quản lý Di tích tháp Pô Sah Inư đón 11.550 lượt khách, trong đó có 3.472 lượt khách nước ngoài, doanh thu 112.750.000 đồng. Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận đón 149 lượt khách tham quan và nghiên cứu, trong đó có 05 lượt khách nước ngoài. Sưu tầm trao đổi 08 hiện vật. Phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học về “ Nghiên cứu, sưu tầm văn hóa lá buông ( agal bac) của người Chăm ở Ninh Thuận – Bình Thuận”.

Hoạt động Thư viện: Đã cấp mới 161 thẻ bạn đọc (thiếu nhi 64 thẻ), phục vụ 8.000 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.865 lượt), luân chuyển 34.481 lượt tài liệu (thiếu nhi 16.200 lượt). Tuyên truyền, giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm: Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, ngày Công đoàn Việt Nam 28/7. Biên soạn tập Thông tin chuyên đề kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (02/9), với 250 tài liệu và 33 trang tin. Sưu tầm 117 tư liệu Tập Thông tin tư liệu Bình Thuận và Thông tin kinh tế. Bổ sung 1.195 bản sách mới. Đã hoàn thành dự thảo "Đề án xây dựng vốn tài liệu hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025". Luân chuyển 2.830 lượt tài liệu phục vụ Trường Cao đẳng Nghề, Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh, Thư viện huyện Bắc Bình, xã Thiện Nghiệp và Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

Đã triển khai thi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Nhóm đền tháp Chăm Pô Dam, huyện Tuy Phong; Nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình chống xuống cấp tượng Bác Hồ với thiếu nhi và hàng rào sân vườn - Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

Hoạt động Thể dục thể thao:

Đã tổ chức các giải thể thao chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015); 11 năm thành lập Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận (26/7/2004-26/7/2015) và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phối hợp Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đăng cai tổ chức giải Bóng rổ vô địch trẻ toàn quốc năm 2015; với Tổng cục Thể dục thể thao đăng cai tổ chức giải Billiards và Snooker vô địch quốc gia vòng chung kết năm 2015; với Hội Vôvinam tổ chức giải trẻ và vô địch Vôvinam tỉnh Bình Thuận năm 2015; với Hội Taekwondo tổ chức giải trẻ và vô địch Taekwondo tỉnh Bình Thuận năm 2015.

Tính đến tháng 8/2015, tổng số huy chương đạt được 94 huy chương đạt (98,9% KH), trong đó, 30 huy chương vàng (đạt 115% KH), 25 huy chương bạc (đạt 83,3% KH), 39 huy chương đồng (đạt 100% KH).

2. Giáo dục

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2014 - 2015 toàn tỉnh (kể cả thi sinh tự do, thí sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên) đạt 86,26%, trong đó:

- Thí sinh học hệ THPT đạt tỷ lệ: 87,86%;

- Thí sinh tự do đạt tỷ lệ: 27,45%;

- Thí sinh học hệ GDTX đạt tỷ lệ: 63,38%.

Đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học cấp ngành và cấp tỉnh để đánh giá xếp loại các đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng cấp ngành (Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) như sau:

+ Tổng số đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 215.

+ Số đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được đánh giá, xếp loại: 130/215, đạt tỷ lệ: 60,46%; trong đó: Loại A: 05, tỷ lệ; 2,32%; loại B: 25, tỷ lệ: 11,63%; loại C: 100, tỷ lệ: 46,51%.

- Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng Khoa học cấp tỉnh như sau:

+ Tổng số đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Hội đồng cấp huyện, thị xã, thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đề nghị Hội đồng cấp tỉnh đánh giá xếp loại: 83.

+ Số đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, xếp loại: 68/83, đạt tỷ lệ: 81,90%; trong đó: Loại A: 04, tỷ lệ; 4,8%; loại B: 23, tỷ lệ: 27,70%; loại C: 41, tỷ lệ: 49,40%.

3. Y tế

Công tác phòng chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng và theo dõi thường xuyên, các bệnh dịch truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh cúm A N5N1, H7N9, dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV),... . Trong tháng, số cas mắc sốt xuất huyết: 158 cas (tăng 71,7% so với tháng trước 92 cas), không có cas tử vong. Số cas mắc tay chân miệng: 34 cas (tăng 21.4% so với tháng trước), không có cas tử vong; sốt rét: 34 cas (tăng 6,2% so với tháng trước), không có cas mắc sốt rét ác tính và trường hợp tử vong. Trong tháng điều tra dịch tễ sốt rét tại một số xã ở các huyện.

- Công tác phòng chống các bệnh xã hội được duy trì đều.

+ Phòng chống Phong: Có 15 bệnh nhân hiện mắc bệnh phong, không có bệnh nhân mới phát hiện; số bệnh nhân đang quản lý: 511, bệnh nhân phong mới bị tàn tật độ II: 0. Trong tháng phối hợp với Bệnh viện Da liễu TP. HCM về giám sát chương trình Phong các huyện theo đề án 1816.

+ Phòng chống Lao: tổng số lượt khám: 1.550, số bệnh nhân thu dung điều trị: 283. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới: 78.

+ Công tác phòng chống HIV/AIDS: Số nhiễm HIV mới: 14 (tích lũy: 5.745); số chuyển AIDS mới: 5 (tích lũy: 1.822); tử vong: 0 (tích lũy: 1.001).

- Công tác tiêm chủng mở rộng: Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là: 2.414/23.340 trẻ (đạt tỷ lệ 10,3%). Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+: 2.147/23.340, đạt 9,1%.

- Công tác Dân số- KHHGĐ: Đến nay, tổng số trẻ sinh ra: 1.590, số người mới đặt vòng: 1.222, số mới triệt sản: 313.

- Công tác quản lý chất lượng VSATTP: Trong tháng không có xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

- Công tác khám chữa bệnh: Các bệnh viện thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân. Riêng các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh có số bệnh nhân vào điều trị trong tháng như sau:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: số lượt khám bệnh 24.419 (giảm 10,5% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 4.355 (giảm 5% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 24 cas; số cas chuyển viện: 69 cas; số cas tai nạn giao thông: 410, trong đó: chấn thương sọ não: 47, công suất sử dụng giường bệnh đạt 110%. Số cas chụp CT.Scanner: 851 cas, mổ sọ não: 4, mổ nội soi: 105.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh: số lượt khám bệnh 8.450 (giảm 4,4% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.148 (giảm 9,9% so với cùng kỳ); công suất sử dụng giường bệnh đạt 97%; số bệnh nhân chuyển viện: 31 ca; số bệnh nhân tử vong: 01; số cas tai nạn giao thông: 41 ca, trong đó chấn thương sọ não: 2, tử vong: 0.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam tỉnh: số lượt khám bệnh: 22.966 (tăng 11,4% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.873 ca (tăng 19% so với cùng kỳ); số bệnh nhân chuyển viện có 87 ca, số bệnh nhân tử vong: 01. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 120,9%.

+ Bệnh viện YHCT và phục hồi chức năng tỉnh: số lượt khám bệnh: 6.556 (tăng 83,3% so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị nội trú: 362 cas (tăng 32% so với cùng kỳ); số bệnh nhân tử vong: 0. Công suất sử dụng giường bệnh: 99,1%.

+ Bệnh viện Lao và bệnh phổi: số lượt khám bệnh: 381, số bệnh nhân điều trị nội trú: 291, số bệnh nhân chuyển viện: 22, công suất sử dụng giường bệnh đạt 86%.

+ Bệnh viện Da liễu: số lượt khám bệnh: 849, số bệnh nhân điều trị nội trú: 58, số bệnh nhân chuyển viện: 4.

4. Lao động Xã hội, Chính sách

Trong tháng có 03 lao động đi làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 30 người và 60 ứng viên tham gia Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt II/2015. Đã tiếp nhập nhận hồ sơ: 587 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; nâng tổng số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay là 3.775 hồ sơ; Ban hành Quyết định cho 663 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay là 3.504 lao động.

Đã tuyển mới và đào tạo nghề cho: 6.475 người, đạt 64,75% so với kế hoạch năm (bằng 84,81% so với cùng kỳ năm trước); trong đó, dạy nghề cho lao động nông thôn là 4.400 người, đạt 62,85% so với kế hoạch năm (bằng 77,8% so với cùng kỳ năm trước).

Đã giải quyết Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho 363 người. Giải quyết trợ cấp cho 348 người (48 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 16 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 138 thân nhân thờ cúng liệt sỹ; 09 người hoạt động kháng chiến và 06 người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân, Huy chương; 128 mẹ VNAH; 03 thân nhân liệt sỹ hưởng tuất tái giá). Cấp sổ ưu đãi giáo dục cho 03 thân nhân người có công. Đưa 160 người có công đi tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác. Đưa 83 người có công đi điều dưỡng Vũng Tàu. Đã hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định 136 hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (10 phong tặng, 126 truy tặng).

Đã vận động Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa” các cấp được 6.390 triệu đồng (đạt 106,5% so với kế hoạch); vận động kinh phí phẫu thuật khuyết tật vận động, tim bẩm sinh; tiếp nhận sữa cấp phát cho trẻ em với kinh phí 458 triệu đồng. Tổng kinh phí vận động đến nay đạt 2.270 triệu đồng.

Có 639 bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mathadone tại các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh. Tổng số đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội là 199/73 nữ; Số đối tượng cai nghiện ma túy đang quản lý tại Trung tâm CB-GD-LĐXH là 17/1 nữ (có 16 tự nguyện/1 nữ); Số đối tượng lang thang do Trung tâm Hỗ trợ người lang thang quản lý là 02/0 nữ./.


File đính kèm:
Binh_Thuan_T8.pdf

Website Cục thống kê tỉnh Bình Thuận

    Tổng số lượt xem: 1207
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.