Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 08/05/2017-10:06:00 AM
Tăng trưởng năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng giải pháp
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Xuân Nghiêm – NCV ban Chính sách phát triển nông thôn

1. Tên đề tài:Tăng trưởng năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng giải pháp

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:ThS.Đinh Xuân Nghiêm

3. Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp;

- Phân tích thực trạng về năng suất và tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp ở Việt Nam;

- Phân tích các yếu tố tác động đến năng suất và tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp Việt Nam;

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng suất và tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:Năng suất lao động và tăng trưởng năng suất lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

+Về không gian: Hoạt động nông nghiệp trong cả nước.

+Về thời gian: Từ năm 2000-2015 và kiến nghị tăng NSLĐ nông nghiệp Việt Nam đến 2015 (10 năm tới).

+Về nội dung:Thực trạng và các nhân tố tác động đến tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp (Nhóm nhân tố nguồn lực,Nhómnhân tố chính sách vànhóm nhân tố khác)

Phân tích định tính: Sử dụng các phương pháp phân tích như: tổng hợp, mô tả, thống kê so sánh

Phân tích định lượng:

_ Sử dụng Phương pháp Shift-Share Analysis (SSA) tổng quát để đánh giá đóng góp của ngành và chuyển dịch cơ cấu tới tăng trưởng NSLĐ

_ Sử dụng phân tích hồi quy đa biến dựa vào hàm sản xuất và phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để xác định mối tương quan giữa các nhân tố sản xuất với NSLĐ nông nghiệp

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

- Mở đầu

- Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp

- Chương 2: Thực trạng tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp ở Việt Nam

- Chương 3: Giải pháp nâng cao tăng trưởng NSLĐ nông nghiệp ở Việt Nam.

- Kết luận


File đính kèm:
DTCB_2016_Nghiem.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2318
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.