Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 31/01/2018-15:09:00 PM
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Định hướng xây dựng Luật về PPP đã được tiến hành lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương bằng văn bản; đồng thời được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về PPP, bao gồm: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo đề cương Luật; (3) Báo cáo đánh giá tác động; (4) Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện quy định pháp luật về PPP; (5) Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về đầu tư theo hình thức PPP.

Theo quy định tại Điều 36 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ có ý kiến đối với bộ Hồ sơ nêu trên, gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


File đính kèm:
GOPYDUTHAO.zip

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5266
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.