Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 16/03/2018-17:20:00 PM
Dự thảo Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Căn cứ văn bản số 328/TTg-PL ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi Tổng thư ký Quốc hội về tiến độ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Dự án Luật sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua vào Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018 và dự kiến Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước ngày 08 tháng 4 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi Quý cơ quan dự thảo Hồ sơ dự án Luật gồm: dự thảo Tờ trình; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Các tài liệu liên quan đến dự thảo Hồ sơ Luật.

Để kịp tiến độ trình Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội theo thời gian nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan sớm góp ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử: thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 20 tháng 3 năm 2018./.


File đính kèm:
1648_BKHĐT_TH.pdf
Bao_cao_tong_ket_Luat.docx
Danh_gia_tac_dong_Luat_dau_tu_cong_final_27-12_(1).docx
Du_thao_Luat_dau_tu_cong.docx
Luat_Dau_tu_cong_Ra_soat_cac_dieu.docx
To_trinh_Luat_Dau_tu_cong.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 13742
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.