Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 24/12/2016-10:19:00 AM
Nghiên cứu xây dựng kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ nhiệm Đề tài: Cử nhân Nguyễn Như Sơn

1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Trung tâm Tin học

2. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Như Sơn – Trung tâm Tin học

3. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tạo một kiến trúc thống nhất làm tiền đề cho việc triển khai các ứng dụng của Bộ một cách khoa học, tránh việc chồng chéo và đồng thời đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ với nhau cũng như kết nối đến các hệ thống ứng dụng ngoài Bộ.

4. Phạm vi áp dụng:

- Thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Định hướng xây dựng kiến trúc ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin trong CQNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5. phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng hợp qua các tư liệu, tài liệu, báo chí chuyên ngành trong nước và nước ngoài.

- Tự nghiên cứu dựa vào kiến thức tích lũy được trong quá trình làm việc và những hiểu biết về kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham khảo các ý kiến các nơi đã và đang triển khai ở trong và ngoài nước về những giải pháp cũng như khó khăn gặp phải.

6. Kết quả nghiên cứu:

- Báo cáo về “Những vấn đề lý luận về kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin”.

- Báo cáo về “Thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

- Báo cáo về “Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin trong CQNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

- Báo cáo về “Định hướng xây dựng kiến trúc ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

- Báo cáo về “Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức triển khai”.

7. Xếp loại Đề tài: Xuất sắc


File đính kèm:
Bao_cao_toan_bo_De_tai.pdf
Bao_cao_tom_tat_De_tai.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1108
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.