Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022
English
a A
Ngày 01/03/2018-13:35:00 PM
Nghiên cứu công nghệ để tích hợp ứng dụng Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ với Hệ thống Quản lý văn bản và cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ
Chủ nhiệm Đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận

1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ để tích hợp ứng dụng Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ với Hệ thống Quản lý văn bản và cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Trung tâm Tin học

2. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận – Trung tâm Tin học

3. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu để xây dựng phương án tích hợp ứng dụng Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ với Hệ thống Quản lý văn bản và cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ tạo sự liên thông trong trao đổi văn bản điện tử, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ giao.

4. phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng hợp qua các tư liệu, tài liệu, báo chí chuyên ngành trong nước và nước ngoài.

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tích hợp các ứng dụng.

- Tự nghiên cứu dựa vào kiến thức tích lũy được trong quá trình làm việc và những hiểu biết về ứng dụng, kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham khảo các ý kiến các nơi đã và đang triển khai ở trong và ngoài nước về những giải pháp cũng như khó khăn gặp phải.

- Trao đổi với đơn vị triển khai Hệ thống cần tích hợp.

- Trên cơ sở nội dung nghiên cứu được đưa ra các đề xuất các giải pháp và áp dụng thực tế trên Hệ thống của Bộ hiện đang triển khai.

5. Kết quả nghiên cứu:

Báo cáo về “Quy định và hướng dẫn trong việc triển khai Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và trong tích hợp, kết nối thông tin giữa các hệ thống”;

- Báo cáo về “Hiện trạng ứng dụng Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”

- Báo cáo “Hiện trạng triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư”;

- Báo cáo về “Đề xuất giải pháp để tích hợp ứng dụng Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ với Hệ thống Quản lý văn bản và cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ”.

6. Xếp loại Đề tài: Xuất sắc


File đính kèm:
Bao_cao_tom_tat_De_tai.pdf
Bao_cao_toan_bo_De_tai.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2324
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.