Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 06/06/2018-16:03:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 tỉnh Bình Thuận

I. Nông - Lâm - Thuỷ sản

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Trong tháng các địa phương tập trung thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu vụ đông xuân, đồng thời tiến hành gieo trồng vụ hè thu.

- Dự ước sản lượng lương thực vụ đông xuân 2017-2018 là 265.136 tấn tăng 6,8% so cùng kỳ và đạt 108,5% kế hoạch vụ (trong đó, lúa 241.099,3 tấn, tăng 10,4% so cùng kỳ và đạt 113,2% kế hoạch vụ; bắp 24.036,5 tấn, giảm 20,1% so cùng kỳ và đạt 76,5% kế hoạch vụ). Năng suất lương thực bình quân ước 65 tạ/ha, tăng 2,2% so cùng kỳ (tăng 1,4 tạ/ha) và đạt 100% kế hoạch vụ (trong đó, năng suất lúa ước 64 tạ/ha tăng 2,7% so cùng kỳ và đạt 100,1% kế hoạch vụ; bắp 77 tạ/ha tăng 3% so cùng kỳ và đạt 102,9% kế hoạch vụ). Năng suất lúa, bắp vụ đông xuân 2017 - 2018 tăng chủ yếu thời tiết thuận lợi, nguồn nước được đảm bảo cho sản xuất, việc đưa các giống lúa, bắp có năng suất cao vào sản xuất được nông dân chú trọng, dẫn đến năng suất tăng so cùng kỳ.

- Tiến độ sản xuất vụ hè thu 2018, tính đến ngày 15/5/2018, tổng diện tích gieo trồng là 13.073 ha, đạt 13,9% so với kế hoạch vụ và bằng 83,1% so cùng kỳ năm trước (trong đó, lúa 11.379, đạt 27,8% so với kế hoạch vụ và bằng 78,7% so với cùng kỳ; bắp 648 ha, đạt 7,9% so với kế hoạch vụ và bằng 128,3% so với cùng kỳ).

* Cây lâu năm: Cây lâu năm trồng chính của tỉnh tiếp tục được các nhà vườn tiến hành chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đang trong thời kỳ sinh trưởng tốt.

- Thanh long: Diện tích đạt 27.991 ha, tăng 3,03% so với cùng kỳ, hiện nay giá thanh long ổn định nhà vườn tập trung đầu tư phát triển về diện tích. Tổng diện tích đánh giá chứng nhận VietGAP trong tháng 5/2018 là 89,79 ha /6 tổ/164 hộ, trong đó diện tích tăng trong tái cấp (chứng nhận mới) được 8,72 ha, tái cấp chứng nhận 81,07 ha và diện tích giảm qua đánh giá tái cấp so với lần chứng nhận trước 2,51 ha. Tính đến cuối tháng 5/2018 diện tích được công nhận VietGap toàn tỉnh là 9.293,54 ha.

- Cây điều: Tổng diện tích toàn tỉnh ước đạt 17.372,7 ha, tăng 2,86 % so với cùng kỳ (+ 483,7 ha). Do giá điều ở mức cao đã khuyến khích nhà vườn đầu tư chăm sóc, bên cạnh một số địa phương có diện tích điều chặt bỏ thay thế bằng cây trồng khác thì ở một số địa phương khác trong tỉnh có thổ nhưỡng phù hợp với cây điều đang triển khai trồng điều ghép và điều cao sản, thay thế dần các giống điều truyền thống đã góp phần làm tăng diện tích điều toàn tỉnh (Tánh Linh tăng 533 ha, Hàm Tân tăng 240 ha).

- Cao su: Diện tích toàn tỉnh 5 tháng năm 2018 ước đạt 42.700,7 ha tăng 1,52 % so với cùng kỳ (+639,7 ha). Sản lượng cây cao su ước đạt 12.749,1 tấn tăng 1,52% so cùng kỳ (+278,3 tấn), hiện giá cao su thu mua giảm nên không khuyến khích nhà vườn khai thác.

- Cây tiêu: Tổng diện tích ước đạt 1.700 ha, tăng 3,22 % so với cùng kỳ (+53 ha). Sản lượng thu hoạch ước đạt 1.791 tấn tăng 3,35% so với cùng kỳ (+58 tấn). Do giá tiêu đang ở mức thấp, cây tiêu thường xuất hiện nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị nên nhiều hộ chưa mạnh dạn đầu tư, diện tích chủ yếu tập trung ở Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân, các địa phương khác rất ít.

- Cà phê: Tổng diện tích toàn tỉnh ước đạt 2.174 ha, tăng 5,8 % so với cùng kỳ (+119,2 ha).

- Các cây lâu năm còn lại, đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

* Tình hình sâu bệnh:

+ Cây lúa: Rầy nâu gây hại rãi rác với diện tích nhiễm 533 ha, giảm 1624 ha so với cùng kỳ năm 2017. Trên lúa Hè thu các đối tượng như ốc bươu vàng, bọ trĩ gây hại rãi rác mật số và diện tích gây hại không đáng kể.

+ Thanh long: do thời tiết nắng nóng kéo dài nên bệnh đốm nâu không phát sinh và gây hại nhiều, diện tích nhiễm trong kỳ là 311 ha, giảm 298.5 ha so với cùng kỳ năm 2017.

+ Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại với diện tích nhiễm 1.034 ha (nhiễm nặng) phân bố tại huyện Đức Linh. Bệnh chết chậm gây hại với diện tích 522 ha (nhiễm nặng) phân bố tại huyện Đức Linh...

+Cây điều: bệnh thán thư, khô bông và bệnh vòi voi diện tích nhiễm bệnh là 670 ha xảy ra ở Hàm Tân, Tánh Linh, La Gi, Phan Thiết.

* Công tác thuỷ lợi: Tính đến ngày 11/05/2018, tổng diện tích được tưới 22.781 ha, đạt 44,37% kế hoạch (trong đó, cây lúa và cây màu 4.753 ha đạt 14,27% kế hoạch; cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày 18.028 ha đạt 100% kế hoạch). Hiện nay, nắng hạn xảy ra cục bộ tại xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam, để đề phòng nắng hạn kéo dài địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn để nâng cao ý thức trong sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm, khai thác các mạch nước ngầm, đào ao trữ nước, khoan đào giếng ở những vùng có điều kiện.

* Chăn nuôi:

- Chăn nuôi trâu, bò trong tháng ổn định, thời điểm 15/5/2018 toàn tỉnh có 173.353 con trâu, bò tăng 1,01% so với cùng kỳ (trong đó, trâu 8.957 con, giảm 0,23% so với cùng kỳ; đàn bò 164.396 con, tăng 1,08% so với cùng kỳ).

- Chăn nuôi lợn, thời điểm 15/5/2018 toàn tỉnh có 246.580 con giảm 4,08% so với cùng kỳ. Tuy giá lợn hơi trên thị trường có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng người chăn nuôi lợn nuôi vẫn chưa dám tái đàn. Các trang trại, gia trại vẫn tiếp tục duy trì phát triển nhưng cũng chỉ ổn định về số lượng tổng đàn.

- Chăn nuôi gia cầm ổn định, tổng đàn được duy trì tốt, đến thời điểm 15/5/2018 toàn tỉnh có 2.785,4 ngàn con tăng 3,78% so cùng kỳ năm. Số lượng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng do giá đầu ra ổn định, tình hình dịch bệnh được kiểm soát khuyến khích người chăn nuôi tiếp tục đầu tư phát triển tổng đàn.

- Trong tháng, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện tốt, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ được kiểm tra thường xuyên, liên tục.

2. Lâm nghiệp

- Đây là tháng mùa khô, vì thế diện tích rừng trồng mới không phát sinh. Công tác giao khoán bảo vệ rừng, tính đến thời điểm tháng 5/2018 là 140.316 ha, đạt 114,5% kế hoạch năm, diện tích rừng giao khoá được bảo vệ tốt, không có tình trạng chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy xảy ra trong khu vực nhận khoán.

- Tổng số vụ vi phạm lâm luật trong tháng 5/2018 là 43 vụ, luỹ kế 05 tháng đầu năm là 200 vụ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý trong tháng là 32 vụ, luỹ kế 05 tháng xử lý vi phạm là 188 vụ. Tổng số tiền nộp vào ngân sách là 28 triệu đồng, luỹ kế 05 tháng tổng số tiền đã nộp vào ngân sách 2.170 triệu đồng.

- Tổng số vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay là 25 vụ (chủ yếu là cháy thảm thực bì, lá khô) không gây thiệt hại về cây rừng, với diện tích bị cháy là 57,82 ha.

3. Thuỷ sản

- Sản lượng thuỷ sản tháng 5/2018 ước đạt 18.894,2 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ. Luỹ kế 05 tháng 77.592,4 tấn, tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,88% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng nuôi trồng tháng 5/2018 ước đạt 1.103,8 tấn, tăng 3,45% so với cùng kỳ. Luỹ kế 05 tháng đạt 5.612,5 tấn, tăng 2,84% so cùng kỳ, đạt 45,08% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác thuỷ sản tháng 5/2018 ước đạt 17.790,4 tấn, tăng 2,23% so cùng kỳ. Luỹ kế 05 tháng đạt 71.979,9 tấn, tăng 3,16% so với cùng kỳ, đạt 34,28% kế hoạch năm (trong đó, khai thác biển ước đạt 71.736,6 tấn tăng 3,16% so cùng kỳ; khai thác nội địa đạt 243,3 tấn, tăng 2,48%).

- Công tác ươm nuôi, sản xuất tôm giống vẫn duy trì, phát triển, đảm bảo cung cấp nguồn giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, công tác quản lý về nguồn gốc tôm, giám sát con giống luôn được tăng cường. Sản lượng giống sản xuất trong tháng ước đạt 2.601,1 triệu con tăng 6,21% so cùng kỳ, lũy kế 05 tháng đạt 10.676,6 triệu con tăng 4,29% so cùng kỳ (trong đó tôm giống đạt 10.670 triệu con tăng 4,29% so cùng kỳ).

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, được triển khai thường xuyên, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong khai thác và đánh bắt thủy, hải sản. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về đánh bắt thuỷ hải sản vẫn tiếp tục diễn ra. Số vụ vi phạm trong tháng (từ ngày 15/4/2018 – 15/5/2018) là 34 vụ, lũy kế 05 tháng là 85 vụ vi phạm.

- Công tác tuyên truyền về luật biển, an toàn hàng hải cam kết không đánh bắt vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài cho ngư dân trong tỉnh luôn được chú trọng triển khai.

II. Công nghiệp; đầu tư phát triển; đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư

1. Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.472,0 tỷ đồng. Luỹ kế 5 tháng đạt 11.190,3 tỷ đồng (đạt 38,86% kế hoạch năm), tăng 13,07% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 340 tỷ đồng (tăng 5,01%); công nghiệp chế biến chế tạo 6.135,5 tỷ đồng (tăng 4,90%); sản xuất và phân phối điện 4.597,8 tỷ đồng (tăng 29,14%) và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 117 tỷ đồng (tăng 7,67% so với cùng kỳ năm trước).

Các sản phẩm sản xuất trong 05 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Cát sỏi các loại (tăng 0,34%), đá khai thác (tăng 1,90%), muối hạt (tăng 7,15%), thủy sản đông lạnh (tăng 1,60%), thủy sản khô (tăng 6,71%), nước mắm (tăng 1,59%), thức ăn gia súc (tăng 9,15%), nước khoáng (tăng 7,06%), quần áo may sẵn (tăng 18,53%), gạch các loại (tăng 7,74%), nước máy sản xuất (tăng 3,85%), điện (tăng 33,67%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 4,31%), giày dép các loại (tăng 43,71%). Sản phẩm giảm gồm: Hạt điều nhân (giảm 5,23%) và sơ chế mũ cao su (giảm 13,01% so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 05 tháng đầu năm tăng trưởng khá (tăng 13,70% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, nổi bật là ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng cao (tăng 29,14%) do các công ty sản xuất điện hoạt động ổn định và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát điện thương phẩm nên đã tác động đến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành cung cấp nước hoạt động ổn định; một số sản phẩm như thức ăn gia súc, nước khoáng, quần áo may sẵn, nước máy, đồ gỗ, giày dép các loại,.. tăng khá do nhận được nhiều đơn đặt hàng và các đơn vị tăng cường hoạt động sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và xuất khẩu. Riêng hoạt động của ngành công nghiệp khai khoáng đang có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài gặp khó khăn, giá trị và sản lượng các sản phẩm như: đá, cát, sỏi, muối đều tăng so với cùng kỳ năm 2017, tuy mức tăng không đáng kể nhưng qua đó cho thấy hoạt động của ngành công nghiệp khai khoáng đang có dấu hiệu khởi sắc.

2. Đầu tư phát triển

Trong tháng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ước đạt 248,6 tỷ đồng; lũy kế 05 tháng đầu năm đạt 821,8 tỷ đồng, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh trong 05 tháng ước thực hiện 596,2 tỷ đồng (tăng 58,5% so với cùng kỳ năm 2017); vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 198,7 tỷ đồng (tăng 75,3%); vốn ngân sách nhà nước cấp xã 26,9 tỷ đồng (tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2017).

* Tình hình chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm năm 2018: Theo Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2018. Kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đến cuối tháng 4/2018 như sau:

- Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân: Tổng mức đầu tư là 377 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Kế hoạch vốn năm 2018: 40 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4 là 132 triệu đồng, giải ngân 626 triệu đồng. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 247,2 tỷ đồng, giải ngân 247,1 tỷ đồng.

- Dự án phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty: Đã lập xong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đoạn kè 400m với tổng mức đầu tư dự kiến là 44.839 triệu đồng. Kế hoạch 2018 chưa bố trí vốn.

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý: Tổng mức đầu tư dự án là 544,69 tỷ đồng; kế hoạch 2018 ngân sách trung ương bố trí 273,756 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện trong tháng 4/2018 là 10,13 tỷ đồng, giải ngân 72,87 tỷ đồng. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 181,9 tỷ đồng, giải ngân 180,1 tỷ đồng.

- Dự án đường Lê Duẩn đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong: Tổng mức đầu tư là 417 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh và nguồn vốn xổ số kiến thiết. Kế hoạch vốn năm 2018: 70 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4 là 11 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 215,14 tỷ đồng, đã giải ngân 215,14 tỷ đồng.

- Đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay đại lộ Tôn Đức Thắng đến giáp cầu Hùng Vương):

+ Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (đoạn 1): Chiều dài tuyến đường là 888,9m, tổng mức đầu tư 62,2 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 3,587 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4 là 1,21 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 48,66 tỷ đồng.

+ Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (đoạn 3): Chiều dài tuyến đường 366m, tổng mức đầu tư là 34.1 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 20 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4 là 1,5 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 19,6 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 8,36 tỷ đồng.

- Đường từ Cầu Hùng Vương đến đường ĐT 706B: Tổng mức đầu tư 285,99 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 55 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh 50 tỷ và nguồn vốn xổ số kiến thiết 5 tỷ). Khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4 là 38,9 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 109 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 97,17 tỷ đồng.

- Dự án đường Lê Duẩn đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo: Tổng mức đầu tư: 243,8 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 60 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết 20 tỷ đồng). Khối lượng thực hiện và giải ngân từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 4 là 58,2 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến cuối tháng 4/2018 là 57 tỷ đồng.

- Dự án mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc: Tổng chiều dài 6.009m, chiều rộng mặt đường 09 m, kinh phí đầu tư là 97 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 20 tỷ đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết). Đến cuối tháng 4/2018 đã bố trí cho dự án 29,2 tỷ đồng.

- Sân bay Phan Thiết: Tổng mức đầu tư là 1.694 tỷ đồng, triển khai hạng mục chính gồm: Hạng mục hàng không dân dụng và hạng mục sân bay quân sự. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 543 ha với 48 hộ và 06 tổ chức. Kết quả thực hiện:

+ Đã cơ bản thực hiện xong và bàn giao toàn bộ mặt bằng sân bay giai đoạn đến năm 2030 là 543 ha. Tổng kinh phí đã phê duyệt và thực hiện đến nay là 190,545 tỷ đồng (Tỉnh chi trả 23,119 tỷ đồng, Bộ Quốc phòng chi trả 167,426 tỷ đồng).

+ Đã giải ngân hết kinh phí do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp tạm ứng từ năm 2012 là 41,4 tỷ đồng, và giải ngân hết kinh phí Bộ Quốc phòng cấp năm 2016, 2017 là 135 tỷ đồng. Năm 2018 Bộ Quốc phòng chưa bố trí vốn.

- Nhà hát và triển lãm văn hoá nghệ thuật tỉnh Bình Thuận: Tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2018: 27 tỷ đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết).

3. Đăng ký kinh doanh

Từ 15/4 đến 14/5/2018 đã cấp thành lập mới cho 117 doanh nghiệp (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước); số vốn đăng ký 1.924 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ kỳ). Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh 10 doanh nghiệp. Giải thể 28 doanh nghiệp (tăng 14 doanh nghiệp so cùng kỳ) và chuyển đổi loại hình hoạt động cho 16 doanh nghiệp. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu trong tháng tập trung ở lĩnh vực xây dựng, dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản và bán buôn, bán lẻ.

4. Đăng ký đầu tư

- Tình hình cấp phép đầu tư: Trong tháng 5 (tính đến ngày 18/5/2018), trên địa bàn tỉnh có 05 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 143 ha, tổng vốn đăng ký 3.658 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/5, toàn tỉnh có 44 dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với diện tích 2.317 ha, vốn đầu tư 18.843 tỷ đồng.

- Khởi công xây dựng: Trong tháng 5 có 02 dự án khởi công: Dự án khu du lịch Bảo Thạch (phường Mũi Né - thành phố Phan Thiết) và dự án khu du lịch-dịch vụ Vạn Tùng (phường Hàm Tiến - thành phố Phan Thiết). Lũy kế từ đầu năm có 04 dự án triển khai.

- Dự án đi vào hoạt động kinh doanh: Trong tháng 5 không có dự án đi vào hoạt động kinh doanh, lũy kế từ đầu năm 2018 có 02 dự án đi vào hoạt động: Dự án chợ Phước Thể (tại xã Phước Thể - huyện Tuy Phong, vốn đầu tư 12 tỷ đồng) và Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch cấp phép lái xe cơ giới đường bộ (tại xã Tiến Thành - thành phố Phan Thiết, vốn đầu tư 50 tỷ đồng).

- Công tác rà soát các dự án: Trong tháng 5 năm 2018 không thu hồi dự án, lũy kế từ đầu năm thu hồi 07 dự án (du lịch: 01, nông lâm: 06).

III. Thương mại, giá cả; du lịch; xuất nhập khẩu; giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả

Trong tháng hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, cộng với tình hình thời tiết nắng nóng liên tục nhu cầu về sử dụng các thiết bị giải nhiệt như quạt máy, máy lạnh,... của người dân cũng tăng lên. Hàng hoá tiêu dùng thiết yếu được đảm bảo lưu thông thông suốt, cung cầu cân đối, giá cả hợp lý,... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại tỉnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 5/2018 ước đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 11,63% so tháng cùng kỳ năm trước (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.690 tỷ đồng tăng 10,78% so với tháng cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.338 tỷ đồng tăng 13,39% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế 05 tháng ước đạt 20.635 tỷ đồng tăng 11,61% so cùng kỳ năm trước (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 13.742 tỷ đồng, tăng 11,24% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ước đạt 6.893 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2018 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 2,74% so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 0,52% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 04 tháng đầu năm 2018 so với 04 tháng đầu năm 2017 tăng 3,08% (bình quân 04 tháng năm 2017/2016 tăng 4,7%), cho thấy việc bình ổn thị trường giá cả, hàng hoá trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, giá cả không có sự biến động lớn, không để xảy ra tình trạng sốt giá. Diễn biến giá của các nhóm hàng chính trong tháng 4/2018 so với tháng trước như sau: Lương thực tăng 0,69%; thực phẩm giảm 0,76%; Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,17%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,26%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%; Nhóm giao thông tăng 1,4%; Nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,3%; Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,11%.

Công tác bình ổn giá cả thị trường được quan tâm và thực hiện, các siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng nhu cầu mua sắm của người dân như mặt hàng may mặc giảm từ 34 – 46%, hàng hóa mỹ phẩm giảm từ 18 – 25%, lương thực, thực phẩm giảm 17 – 32%,... Các siêu thị điện máy đưa ra nhiều chương trình giảm giá như mặt hàng điện tử, điện máy giảm từ 15 – 50%, mặt hàng điện lạnh giảm từ 7 – 15%. Ngoài giảm giá các sản phẩm các siêu thị điện máy còn áp dụng nhiều chương trình hậu mãi, kéo dài thêm thời gian chăm sóc khách hàng,... các điểm cửa hàng bán lẻ, các chợ cũng đồng loạt giảm giá để thu hút người tiêu dùng.

2. Du lịch

Dự tính trong tháng 5/2018 tổng số lượt khách phục vụ ước đạt 428,3 ngàn lượt khách giảm 0,03% so tháng trước và tăng 12,06% so với tháng cùng kỳ năm trước; số ngày khách phục vụ đạt 685,9 ngàn ngày khách giảm 0,47% so với tháng trước và tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 05 tháng năm 2018 ước đạt 2.183,5 ngàn lượt khách, tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước; số ngày khách ước đạt 3.534,3 ngàn ngày khách, tăng 12,08% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch trong tháng 5/2018 ước đạt 1.058 tỷ đồng tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 05 tháng năm 2018 ước đạt 5.288 tăng 18,83% so với cùng kỳ năm trước.

* Tình hình khách quốc tế: Số lượt khách quốc tế tháng 5/2018 ước đạt 54.432 lượt khách (tăng 14,16% so với cùng kỳ năm trước). Số ngày khách quốc tế lưu trú ước đạt 161.437 ngày khách (tăng 15,79% so với cùng kỳ năm trước). Khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất trong tháng 4 (chiếm 32,04%, tháng 03 chiếm 25,52%); tỷ lệ khách Nga sụt giảm đáng kể từ 23,37% trong tháng 3/2018 xuống 17% trong tháng 4/2018; tỷ lệ du khách các nước như Hàn Quốc, Anh, Hà Lan, Mỹ, Pháp, Thuỵ Điển, Đan Mạch đến tỉnh tiếp tục tăng so với tháng 03/2018, đây là các thị trường khách du lịch rất có tiềm năng, ngành du lịch của tỉnh cần chú trọng đến các thị trường khách du lịch này.

3. Xuất nhập khẩu

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 5/2018 ước đạt 35,37 triệu USD; luỹ kế 05 tháng đạt 159,16 triệu USD (tăng 13,52% so cùng kỳ năm trước), trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 53,58 triệu USD (tăng 8,84% so cùng kỳ năm trước), hàng nông sản đạt 4,92 triệu USD (giảm 35,5%), hàng hoá khác 100,66 triệu USD (tăng 20,77%), trong đó hàng may mặc 64,86 triệu USD (tăng 19,56%).

- Xuất khẩu trực tiếp 05 tháng đầu năm 2018 đạt 151,57 triệu USD (tăng 14,11% so với cùng kỳ năm trước), trong đó:

+ Xuất sang thị trường Châu Á đạt 97,05 triệu USD (tăng 11,60% so với cùng kỳ năm trước);

+ Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 25,36 triệu USD (tăng 41,30% so với cùng kỳ năm trước);

+ Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 26,17 triệu USD (tăng 4,76% so với cùng kỳ năm trước);

- Ủy thác xuất khẩu 05 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7,59 triệu USD, tăng 2,78% so với cùng kỳ. Chủ yếu tăng ở mặt hàng mực tươi đông lạnh, quần áo.

- Xuất khẩu dịch vụ du lịch tháng 5/2018 ước đạt 19,63 triệu USD, tăng 12,95% so cùng kỳ năm trước, luỹ kế 05 tháng đạt 99,98 triệu USD, tăng 14,98% so cùng kỳ năm trước.

- Nhập khẩu 05 tháng đầu năm 2018 ước đạt 102,81 triệu USD giảm 80,31% so với cùng kỳ (chủ yếu giảm ở mặt hàng máy móc thiết bị của Cty TNHH Điện Lực Vĩnh Tân 1).

4. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách, ước tháng 5/2018 đã vận chuyển 1.828 nghìn hành khách và luân chuyển 94,83 triệu hk.km. Lũy kế 05 tháng, đã vận chuyển 9.393,8 nghìn hành khách (đạt 39,07% kế hoạch năm, tăng 10,79% so với cùng kỳ năm trước) và luân chuyển 485,95 triệu hk.km (đạt 40,36% kế hoạch năm, tăng 11,25% so với cùng kỳ). Xét theo lĩnh vực, trong tháng 5/2018 vận chuyển hành khách đường bộ đạt 1.812,8 nghìn hành khách (lũy kế 05 tháng đạt 9.317,2 nghìn hành khách, tăng 10,81% so với cùng kỳ năm trước), vận chuyển hành khách đường thủy đạt 15,26 nghìn hành khách (lũy kế 05 tháng đạt 76,57 nghìn hành khách, tăng 8,24% so với cùng kỳ); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 93,12 triệu hk.km (lũy kế 05 tháng đạt 477,39 triệu hk.km, tăng 11,3% so với cùng kỳ), luân chuyển hành khách đường thủy đạt 1,7 triệu hk.km (lũy kế 05 tháng đạt 8,56 triệu hk.km, tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước).

Vận tải hàng hoá, ước tháng 5/2018 vận chuyển hàng hoá đạt 735,81 nghìn tấn và luân chuyển hàng hoá đạt 41,51 triệu tấn.km. Lũy kế 05 tháng, đã vận chuyển 3.654,2 nghìn tấn hàng hoá (đạt 39,51% kế hoạch năm, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm trước), luân chuyển hàng hoá đạt 206,22 triệu tấn.km (đạt 40,83% kế hoạch năm, tăng 7,92% so với cùng kỳ). Xét theo lĩnh vực, trong tháng 5/2018, vận chuyển hàng hoá đường bộ đạt 735,1 nghìn tấn (lũy kế 05 tháng đạt 3.650,7 nghìn tấn, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm trước); vận chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,75 nghìn tấn (lũy kế 05 tháng đạt 3,68 nghìn tấn, tăng 11,85% so với cùng kỳ); luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 41,43 triệu tấn.km (lũy kế 05 tháng đạt 205,81 triệu tấn.km, tăng 7,92% so với cùng kỳ), luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 0,083 triệu tấn.km (lũy kế 05 tháng đạt 0,41 triệu tấn.km, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung, trong tháng 5/2018, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt, không có tuyến đường nào ách tắc. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quản lý chặt chẽ các khâu trong công tác kiểm định xe cơ giới, sát hạch cấp giấy phép lái xe; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và siết chặt quản lý các cơ sở đào tạo hoạt động trên địa bàn và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

IV. Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng

1. Thu ngân sách

Ước tháng 5/2018, thu ngân sách đạt 570 tỷ đồng. Luỹ kế 5 tháng đạt 3.954,9 tỷ đồng (đạt 46,53% dự toán năm), giảm 13,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa (trừ dầu) đạt 2.706,3 tỷ đồng (đạt 45% dự toán năm), giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thu thuế, phí 2.391,4 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm (tăng 20,38% so với cùng kỳ năm trước); thu tiền sử dụng đất 314,8 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm (giảm 60,39%); thu thuế xuất nhập khẩu 542 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán năm (giảm 46,4%) và thu dầu thô 706,6 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán năm (giảm 11,61% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các khoản thu tăng (giảm) của 5 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 486,7 tỷ đồng (tăng 38,74% so với cùng kỳ năm trước), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 284,4 tỷ đồng (tăng 0,25%), thu ngoài quốc doanh 416,9 tỷ đồng (tăng 19,59%), thuế thu nhập cá nhân 205,9 tỷ đồng (tăng 31,88%), thuế bảo vệ môi trường 180,1 tỷ đồng (giảm 11,43%), lệ phí trước bạ 88,9 tỷ đồng (tăng 41,35%), thu từ các loại phí, lệ phí 53,2 tỷ đồng (tăng 9,02%), thu xổ số kiến thiết 424,1 tỷ đồng (tăng 11,61%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 55,5 tỷ đồng (tăng 2,27 lần), thu tiền sử dụng đất 314,8 tỷ đồng (giảm 60,39%), thu từ dầu thô 706,6 tỷ đồng (giảm 11,61%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 542 tỷ đồng (giảm 46,4%).

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố; kết quả thu 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1.047,2 tỷ đồng (đạt 56,8% dự toán năm), tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Phan Thiết thu 478,7 tỷ đồng (đạt 57,5% dự toán năm, tăng 17,4% so cùng kỳ); La Gi: 70,0 tỷ đồng (đạt 56,9% dự toán, tăng 36,6%); Tuy Phong: 92,7 tỷ đồng (đạt 49% dự toán, tăng 20,9%); Bắc Bình: 43,4 tỷ đồng (đạt 54,9% dự toán, tăng 24,3%); Hàm Thuận Bắc: 148,3 tỷ đồng (đạt 71,6% dự toán, tăng 68,6%); Hàm Thuận Nam: 76,1 tỷ đồng (đạt 52,4% dự toán, tăng 31,1%); Tánh Linh: 39,7 tỷ đồng (đạt 47,8% dự toán, tăng 1,0%); Đức Linh: 51,2 tỷ đồng (đạt 56,8% dự toán, giảm 1,1%); Hàm Tân: 36,4 tỷ đồng (đạt 47,9%, giảm 5,7%) và Phú Quý thu 10,6 tỷ đồng (đạt 53,1% dự toán, tăng 32,2%).

2. Chi ngân sách

Ước chi ngân sách địa phương trong tháng 5 là 560 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng 4.202,8 tỷ đồng, đạt 46,78% dự toán năm (giảm 8,57% so với cùng kỳ 2017); trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.044,2 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán năm (tăng 13,72%), chi thường xuyên 1.972,3 tỷ đồng, đạt 35,0% dự toán năm (tăng 1,2% so với cùng kỳ 2017). Trong chi ngân sách, đã bám sát theo Nghị quyết HĐND tỉnh, Quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh. Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, kinh phí mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước.

3. Hoạt động tín dụng

Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu và các chương trình, chính sách tín dụng của địa phương; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thị trường, cơ cấu lại và giải quyết nợ xấu; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tình hình thực hiện lãi suất: Các tổ chức tín dụng tiếp tục chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay, tiết kiệm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định so với tháng trước. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 06 tháng là 4,3-5,5%/năm, kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6-6,5%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-10%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10-11,5%/năm.

Hoạt động huy động vốn: Được tiếp tục đẩy mạnh để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 30/4/2018, nguồn vốn huy động đạt 32.484 tỷ đồng, tăng 5,58% so với đầu năm, tăng 0,49% so với tháng trước. Ước đến 31/5/2018: Vốn huy động đạt 32.768 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm.

Hoạt động tín dụng: Đến 30/4/2018, tổng dư nợ cho vay đạt 41.091 tỷ đồng, tăng 6,09% so với đầu năm, tăng 4,07% so với tháng trước. Ước đến 31/5/2018, dư nợ đạt 41.442 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

- Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 24.049 tỷ đồng (chiếm 58,5% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 926 tỷ đồng (chiếm 2,3% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 6.924 tỷ đồng (chiếm 16,85% tổng dư nợ). Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.341 tỷ đồng/126.625 khách hàng.

- Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Đã ký hợp đồng tín dụng với 121 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 1.100 tỷ đồng, đã giải ngân được 1.091 tỷ đồng, dư nợ là 1.048,8 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 300,9 tỷ đồng, cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 734,6 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13,3 tỷ đồng).

- Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định 813/QĐ-NHNN và Nghị quyết 30/NQ-CP: Dư nợ cho đạt 404 tỷ đồng phục vụ sản xuất tôm giống, nuôi tôm thịt, mua bò và chăm sóc bò giống, trồng thanh long.

- Cho vay hỗ trợ nhà ở: Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 38,21 tỷ đồng/110 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2,25 tỷ đồng/13 khách hàng, cải tạo và sửa chữa nhà ở là 35,96 tỷ đồng/97 khách hàng.

- Cho vay thu mua lúa gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước đạt 216,4 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 đạt 69,4 tỷ đồng.

- Cho vay hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 theo QĐ số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017: Dư nợ cho vay đạt 30 tỷ đồng/46 khách hàng (lãi suất cho vay từ 7-8,5%/năm).

Chất lượng tín dụng: Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và xử lý nợ xấu, trong đó thực hiện đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ. Đến 30/4/2018, nợ xấu (nội bàng) trên địa bàn là 464 tỷ đồng (chiếm 1,13% tổng dư nợ), tăng 0,29% so với đầu năm và giảm 0,04% so với tháng trước.

Hoạt động thanh toán, cung ứng tiền mặt: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020; thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ theo Kế hoạch 630/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển lương qua tài khoản, thanh toán qua POS. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục được mở rộng, hoạt động thông suốt và an toàn.

Tình hình thị trường ngoại tệ và vàng trên địa bàn: Các tổ chức tín dụng đã bám sát sự điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước để ấn định tỷ giá mua, bán cho phù hợp; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ trong 04 tháng đầu năm đạt 556 triệu USD (tăng 95% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh số chi trả kiều hối đạt 24 triệu USD. Nhìn chung, nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, các giao dịch mua bán ngoại tệ được thực hiện thông suốt. Diễn biến thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn tiếp tục phát triển theo hướng ổn định.

Nhìn chung, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục ổn định. Trong tháng, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động ngân hàng.

V. Các vấn đề xã hội

1. Hoạt động văn hoá nghệ thuật (từ ngày 10/4 - 10/5/2018)

- Hoạt động văn hoá, thông tin trong tháng đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); ngày Quốc tế lao động 1/5; 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2018); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2018…với 3.120 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 5.857 m băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 5.121 m2 pa nô, hơn 5.378 m cờ dây và 4.625 cờ các loại.

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tham gia Hội diễn “Tiếng hát Miền Đông” lần thứ XVIII/2018 tại Bà Rịa - Vũng Tàu (đạt 02 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc tiết mục, 01 Huy chương Bạc chương trình). Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ chính trị 14 buổi. Thực hiện Chương trình ca múa nhạc “Ký ức tháng Tư”.

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá đã đem lại cho du khách tham quan, thưởng lãm nhiều trãi nghiệm quý báu về con người và văn hoá Bình Thuận. Trong tháng, tổng lượt khách tham quan các bảo tàng, Ban Quản lý di tích Tháp Pô Sah Inư Trung tâm Trưng bày Văn hoá Chăm ước đạt 52.752 lượt khách. Hoạt động Thư viện, đã cấp mới 66 thẻ bạn đọc, phục vụ 3.535 lượt bạn đọc. Đã triển khai công tác tổ chức “Ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu” tỉnh Bình Thuận lần thứ V- năm 2018.

* Hoạt động thể dục thể thao

- Thể thao quần chúng, đã tổ chức giải thể thao mở rộng “Bơi, chạy, trượt đồi cát” tại điểm Du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình lần thứ V năm 2018; giải Bóng chuyền bãi biển nam, nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018; đăng cai tổ chức giải vô địch Bóng ném Bãi biển toàn quốc năm 2018 và các trận thi đấu giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2018.

- Thể thao thành tích cao, tham gia giải Karatedo vô địch miền Nam (giành 01 HCV, 02 HCĐ); giải Vovinam vô địch Câu lạc bộ toàn quốc năm 2018 (giành 01 HCB); giải Điền kinh Việt dã Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai mở rộng năm 2018 (giành 02 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ).

2. Giáo dục

Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình dạy và học; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ II và cả năm, năm học 2017- 2018; tổ chức xét, công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017-2018; tổ chức ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh lớp 12 và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; tổng hợp số lượng học sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2018; tổ chức cho học lớp 12 thi thử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 từ ngày 09/5-11/5/2018.

Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng Quốc gia năm 2018 được chuẩn bị chu đáo. Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức 01 cụm thi, 01 Hội đồng thi và 26 điểm thi đặt tại các trường THPT dành cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh; tổng số thi sinh đăng ký dự thi của tỉnh là 11.785 học sinh; tổng số phòng thi nhiều nhất/buổi thi là
520 phòng. Việc phối phối hợp với trường Đại học và các sở, ban, ngành địa
phương được ngành giáo dục chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Y tế (từ ngày 15/4/2018 - 15/5/2018)

Trong tháng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; tổ chức thẩm định cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” được tăng cường. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến. Công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè được các đơn vị đang tập trung triển khai.

- Có 40 cas mắc sốt xuất huyết (giảm 2,4% so với tháng trước); 37 cas mắc tay chân miệng (giảm 2.6% so với tháng trước); có 09 cas mắc sốt rét (giảm 18% so với tháng trước), không có trường hợp mắc sốt rét ác tính. Hầu hết đều không có trường hợp nào tử vong.

- Tiêm chủng mở rộng, số trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ là 2.433 trẻ, đạt tỷ lệ 10,2% kế hoạch năm; số phụ nữ có thai được tiêm UV2+ là 1.971 phụ nữ, đạt tỷ lệ 8,3% kế hoạch năm.

- Không phát hiện thêm bệnh nhân phong mới, số bệnh nhân đang quản lý 462 bệnh nhân; phát hiện bệnh nhân lao phổi AFB(+) mới là 75 bệnh nhân; số người nhiễm HIV mới phát hiện là 08 bệnh nhân, luỹ kế 1.356 bệnh nhân, số chuyển AIDS mới 05 bệnh nhân, luỹ kế 973 bệnh nhân.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc xảy ra.

4. Lao động Xã hội, Chính sách

Trong tháng 5/2018, đã giải quyết việc làm cho 2.180 lao động; luỹ kế 05 tháng đã giải quyết việc làm cho 10.030 lao động, đạt 41,79% so kế hoạch năm (trong đó: cho vay vốn giải quyết việc làm 270 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.850 lao động; có 15 lao động xuất cảnh, nâng tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay 65 lao động; thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 7.845 lao động).

- Tính đến ngày 10/05/2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.689 người, đạt 15,35% so kế hoạch năm.

- Công tác vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh trong tháng 5/2018 được 1,256 tỷ đồng, đạt 20,93%; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 808 người, nâng luỹ kế từ đầu năm đến nay là 2.711 hồ sơ, tăng 2,15% so với cùng kỳ năm trước; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 471 người, nâng luỹ kế từ đầu năm đến nay 2.140 người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề 26 người, nâng luỹ kế từ đầu năm đến nay 73 người.

- Công tác chính sách người có công, thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 35 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; trợ cấp thờ cúng cho 20 người thờ cúng liệt sỹ. Thực hiện chế độ cho các đối tượng khác: cấp BHYT cho 24 trường hợp.

5. Hoạt động bảo hiểm

Tính đến ngày 15/5/2018, toàn tỉnh có 88.809 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 97,3% kế hoạch năm 2018 (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017); số người tham gia BHXH tự nguyện là 813 người, đạt 65,6% kế hoạch (tăng 23,5%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 79.136 người, đạt 96,1% kế hoạch (tăng 4,5%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 921.383 người (gồm thân nhân sỹ quan 10.964 thẻ), đạt 91,8% kế hoạch (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017). Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 78,9% (bao gồm 56.495 thẻ BHYT của người dân Bình Thuận học tập và lao động ở ngoài tỉnh).

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng 4/2018 (từ 16/03/2018 đến 15/04/2018), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra như sau:

- Số vụ tai nạn giao thông 30 vụ (so với tháng trước tăng 02 vụ). So với cùng kỳ năm trước giảm 06 vụ. Luỹ kế 04 tháng 141 vụ (giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm trước.

- Số người bị thương 22 người (so với tháng trước không tăng). Luỹ kế 04 tháng 98 người (giảm 20 người so với cùng kỳ năm trước).

- Số người chết 17 người (so với tháng trước giảm 01 người). So với cùng kỳ năm trước giảm 09 người. Luỹ kế 04 tháng 78 người (so với cùng kỳ tăng 07 người).

7. Thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường

Trong tháng có 01 đợt thiên tai giông sét xảy ra gây hư hại một số vật dụng gia đình với giá trị thiệt hại 6,2 triệu đồng. Đã xảy ra 05 vụ cháy (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), ước giá trị thiệt hại do cháy, nổ 155 triệu đồng; đã phát hiện 03 vụ vi phạm môi trường (tăng 02 vụ với cùng kỳ), đã xử phạt 170 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/5/2018 xảy ra 34 vụ cháy (tăng 11 vụ với cùng kỳ), tổng thiệt hại 6,1 tỷ đồng; 17 vụ vi phạm môi trường tăng 15 vụ với cùng kỳ), đã xử phạt 1,2 tỷ đổng./.


Cục Thống kê Bình Thuận

    Tổng số lượt xem: 865
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.