Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 16/01/2019-11:15:00 AM
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảoLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/01/2019. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email:trinhhang.mpi@gmail.com./.


File đính kèm:
1._Du_thao_To_trinh.docx
2._Du_thao_Luat.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 16199
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.