Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 06/08/2019-16:51:00 PM
Dự thảo Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp đối với Dự thảo xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin,Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


File đính kèm:
Duthao_Congvanhuongdan.doc
Duthao_Thongtu_Quydinhnam2020lamnamgocdetinhcacchitieuthongketheogiasosanh.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 11278
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.