Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 09/10/2019-16:01:00 PM
Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(MPI) – Ngày 07/10/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia đã ký Quyết định số 1520/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng Quy hoạch quốc gia về việc ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm mục đích cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia. Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Kế hoạch yêu cầu phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu thể hiện rõ sự phân công, phối hợp của các bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bên liên quan trong quá trình lập, thẩm định và quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Về nhiệm vụ chủ yếu, công tác lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia và lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể quốc gia. Đồng thời, trình thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia và thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể quốc gia. Trình Quốc hội quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia và công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo Kế hoạch, từ tháng 7 - 10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan đến xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, sau đó lấy ý kiến đối với dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch và hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch từ tháng 10 - 11/2019.

Từ tháng 11 - 12/2019, Hội đồng thẩm định sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện trình nhiệm vụ lập quy hoạch theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định, rồi trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch từ tháng 12/2019 - 01/2020…/.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 973
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.