Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 12/10/2019-16:23:00 PM
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(MPI) – Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, tính đến 30/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo kết quả quý III/2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của 20 bộ, ngành và 43/63 tỉnh, thành phố.

Theo Báo cáo, qua theo dõi việc triển khai Nghị quyết cho thấy một số bộ, ngành chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện và đã đạt được kết quả rõ ràng như Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp, Y tế,… Ở một số địa phương, chính quyền quan tâm sát sao (như Quảng Ninh, Đồng Tháp,...) cũng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết tiếp tục được coi trọng. Theo đó, qua hoạt động khảo sát, đánh giá độc lập cho thấy lãnh đạo một số bộ, ngành vẫn chưa thực sự nắm rõ các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối với bộ, ngành mình. Tương tự, ở địa phương, một số lãnh đạo các sở, ngành chưa nắm bắt đầy đủ những cải cách về quy định, chính sách ở cấp trung ương, cũng như các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của sở, ngành. Điều này thể hiện mức độ vào cuộc khác nhau giữa các bộ, ngành và địa phương, bên cạnh đó, vẫn còn bộ, ngành, địa phương chưa dành sự quan tâm đúng mức tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về tình hình cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh trong quý III/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các bộ rà soát, đề xuất cắt giảm Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, ban hành tại Phụ lục kèm theo Luật đầu tư. Dự kiến danh mục này sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2019.

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Tuy vậy, qua khảo sát thực tế cho thấy hầu hết các bộ mới chỉ đăng tải công khai các điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm nhưng chưa có hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương hoặc đơn vị thực thi và doanh nghiệp về những cải cách cắt giảm điều kiện kinh doanh và chưa theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực thi những cải cách này. Dẫn đến tình trạng hầu hết các sở, ngành ở địa phương đều lúng túng khi được hỏi về những cải cách điều kiện kinh doanh. Thực tế này phần nào được phản ánh qua kết quả khảo sát PCI 2018 của VCCI, theo đó điều kiện kinh doanh vẫn còn là trở ngại lớn của doanh nghiệp.

Về cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, nhìn chung trong quý III/2019, công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chưa có chuyển biến, cải cách nào đáng kể. Nghị quyết số 02/NQ-CP nhấn mạnh trước tháng 6/2019, các bộ, ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chuyển biến chậm, chủ yếu chuyển từ kiểm tra trước sang thông quan sang giai đoạn sau thông quan, chứ không phải cắt giảm số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành như yêu cầu của Chính phủ…

Về tình hình và kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhiệm vụ áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tuy được đưa vào Kế hoạch hành động của tất cả các bộ, ngành, địa phương, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm. Chính phủ chủ trương đẩy mạnh Chính phủ điện tử, kết nối liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương, tuy nhiên thực tế cho thấy hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến đang còn nhiều trở ngại, thực hiện mang tính phong trào hơn là thực chất.

Nguyên nhân của thực trạng này là do hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin dẫn đến các bộ, ngành, địa phương gặp khó khăn trong thực hiện quy định và thủ tục về thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khó khăn về ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng CNTT. Bên cạnh đó, thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ để thực hiện kết nối, thiếu hành lang pháp lý về áp dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là hành lang pháp lý về chữ ký số. Ngoài ra, các bộ, ngành khác nhau áp dụng nền tảng CNTT khác nhau dẫn đến chưa tích hợp và kết nối được dữ liệu một cách đồng bộ, đảm bảo đúng ý nghĩa của giao dịch vụ công trực tuyến…

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CPvề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt, giám sát sát sao việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, không còn cần thiết. Bên cạnh đó, đề xuất và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt. Thực hiện cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 825
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.