Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 12/10/2019-13:31:00 PM
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019
(MPI) – Ngày 11/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019 nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong những tháng còn lại của năm 2019 là tiếp tục kiên định mục tiêu đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bám sát và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 09/CT-TTg; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, …
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019. Ảnh: chinhphu.vn

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát công việc, chủ động, phối hợp xử lý những vướng mắc, bất cập; có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các bộ, ngành đánh giá toàn diện tác động của xung đột thương mại giữa các nước lớn, tác động của thị trường tài chính quốc tế; cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2019 để có các giải pháp phù hợp, kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá cả, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh không cần thiết, tổ chức đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, địa phương mình gắn với thi đua.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ổn định thị trường ngoại tệ. Tích cực hướng dẫn, triển khai Luật quy hoạch

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ổn định thị trường ngoại tệ, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân; đẩy nhanh việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu …

Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch các khoản chi ngân sách nhà nước. Tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực hướng dẫn, triển khai Luật quy hoạch. Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Tổ công tác liên ngành thu hút đầu tư nước ngoài để tập trung thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao. Khẩn trương tiếp thu ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII), hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

Về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương cho các dự án có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư sau ngày 31/10/2018 của thành phố Hà Nội. Chính phủ thống nhất cho phép bố trí kế hoạch vốn năm 2019 nguồn ngân sách địa phương cho các dự án có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư sau ngày 31/10/2018 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả kế hoạch đầu tư công và khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019; đồng thời khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ 6 dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật đầu tư công (sửa đổi) năm 2019 để có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả kế hoạch đầu tư công những năm còn lại; chủ động rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, bảo đảm đúng thời gian quy định, có chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

Về Báo cáo phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Quốc hội theo quy định.

Chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Chính phủ giao thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo hoàn thành các báo cáo, tờ trình được phân công chủ trì, gửi tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về chất lượng và thời hạn theo quy định, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết đến khi khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tư, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí thông tin nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 827
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.