Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 31/07/2020-17:28:00 PM
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5082/VPCP-KTTH ngày 24/6/2020 về việc cho phép xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phần bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định, trong đó bổ sung một số nội dung mới theo quy định của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, cụ thể như sau:

1. Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương đối với vốn trong nước, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (khoản 2 Mục III dự thảo Quyết định).

2. Quy định về nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho bộ, cơ quan trung ương, bổ sung có mục tiêu cho địa phương (khoản 1 Mục IV; khoản 1 Mục V dự thảo Quyết định).

3. Quy định chi tiết về xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (khoản 3 Mục V dự thảo Quyết định).

4. Quy định tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương so với vốn đầu tư công năm 2021 (khoản 3 Mục V dự thảo Quyết định).

Căn cứ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Quyết định, trong đó tập trung vào những điểm mới nêu trên.

Để kịp hoàn thiện Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ theo thời gian quy định, đề nghi Quý Cơ quan có ý kiến đối với những nội dung mới nêu trên bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/8/2020 và gửi file văn bản góp ý vào thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn./.


File đính kèm:
Du_thao_Quyet_dinh.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 5633
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.