Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 29/09/2020-16:33:00 PM
Dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Do yêu cầu về tiến độ xây dựng Nghi định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo Nghị định theo các nhóm vấn đề tại phụ lục kèm theo vào gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/10/2020./.


File đính kèm:
DuthaoNghidinh.doc
DuthaoTotrinhNghi_dinh.docx
PHULUCI_Maukehoachthamdinh.docx
PHULUCII_Huongdanlap_thamdinhBCNCTKT_CTĐT.docx
PHULUCIII_BCNCKT.docx
PHULUCIV_MauhopdongdaanPPP.doc
PHULUCV__Mauvanbandenghixacnhanhoanthanhcongtrinh.docx
CV6378_BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1940
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.