Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 13/10/2020-16:33:00 PM
Góp ý Dự thảo báo cáo 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và công văn số 4108/VPCP-TH ngày 26/5/2020 của VPCP về việc tổng hợp báo cáo 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chị thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục PTDN) đã có công văn số 6751/BKHĐT-PTDN ngày 12/10/2020 lấy ý kiến bộ, ngành và các địa phương về nội dung dự thảo báo cáo 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Mọi thông tin góp ý xin gửi về Cục Phát triển doanh nghiệp, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 08043853/0911533856, email: levanluong@mpi.gov.vn./.

File đính kèm:
6751.BKHDT.PTDN.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2462
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.