Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 21/10/2020-15:28:00 PM
Dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/8/2020 của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược.

Để kịp tiến độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến về các dự thảo nêu trên và gửi về Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/10/2020 (đồng thời gửi kèm bản mềm qua hộp thư cucpthtx@mpi.gov.vn)./.


File đính kèm:
1._QĐ_phê_duyệt_Chiến_lược_Đ_21.10.docx
2._BC_Chiến_lược_Đ_21.10.docx
3._Phụ_lục_1_2_3_4_5_-_21.10.docx
4._Phụ_lục_6__21.10.doc
    Tổng số lượt xem: 3707
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.