Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 01/09/2021-08:55:00 AM
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luật số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm:

1. Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sử đổi).

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (kèm theo Báo cáo kinh nghiệm quốc tế);

3. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

4. Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

5. Bộ câu hỏi khảo sát định hướng sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp đối với Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) xin gửi về Cục Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (bản mềm xin gửi vào địa chỉ email là cucpthtx@mpi.gov.vn) trước ngày 20/9/2021./.


File đính kèm:
5808.BKHDT.HTX.pdf
1._Tờ_trình_đề_nghị_xây_dựng_Luật_HTX_sửa_đổi.doc
2._Báo_cáo_đánh_giá_tác_động_của_chính_sách.docx
3._Báo_cáo_Tổng_kết_thi_hành_Luật_HTX_2012.docx
3.1_PL1._VB_QPPL_về_KTTT_2012-2021.doc
3.2._PL2.Giai_the.xlsx
3.3._PL3.4.5._Chi_tieu_co_ban_2013-2021.xlsx
4._Dự_kiến_đề_cương_chi_tiết_dự_thảo_Luật_HTX_sửa_đổi.doc
5._Bộ_câu_hỏi_khảo_sát_định_hướng_sửa_đổi_Luật_HTX.xlsx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4059
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.