Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 07/04/2022-14:33:00 PM
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
2357/BCĐ-VPĐM

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.


File đính kèm:
2357.BCD-VPDM.docx
PL1._Du_thao_Ket_luan_BCD.doc
PL2._Bao_cao_BCD_cuoi_nam_2021.doc
PL3._Danh_sach_bao_cao.pdf
PL4._Danh_sach_thanh_vien_BCD.pdf
PL5._Bao_cao_ke_hoach_nam_2022.pdf
PL6._Bao_cao_ket_qua_Tong_ket.doc
PL7._Danh_muc_VB.doc
PL8._Tổng_hợp_nhiệm_vụ_NQ134.doc
PL9._Ket_qua_chuong_trinh_ho_tro_theo_QD_1804.pdf
PL10._Tình_hinh_to_chuc_lai__giai_the_HTX.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3146
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.