Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 27/04/2022-13:00:00 PM
Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban nhằm đánh giá kết quả đã làm được và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong quý II năm 2022 và thời gian tới.

Điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng tham dự phiên họp tại trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, ... cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá các nhiệm vụ được triển khai trong thời gian qua, những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Thủ tướng nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới công tác chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đây cũng là lĩnh vực được người dân, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với 3 mục tiêu chính là đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một trong các động lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nền tảng cho phát triển một nền kinh tế số hiện đại. Vì vậy "quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, làm thật, làm quyết liệt, làm ra hiệu quả, ra sản phẩm, có đúc rút kinh nghiệm thường xuyên, cái gì chưa được kịp thời điều chỉnh, cái gì tốt tiếp tục phát huy”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, phối hợp với các bộ, ngành triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng được hệ thống đầu tư công sử dụng rất hiệu quả, nhanh, kịp thời, chính xác, minh bạch. Trước đây, chỉ cần sửa đổi một dự án thì có thể mất hàng tuần, nhờ chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay cập nhật tất cả các Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về dự án đầu tư công gửi về hoàn toàn trên hệ thống. Qua đó, giúp cho nhận diện được những sai sót trong các báo cáo gửi về, giúp cho công việc rất hiệu quả, nhanh, kịp thời, chính xác, minh bạch. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống mới gồm phần đầu tư công của Trung ương, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về đầu tư công cho cả những dự án do địa phương quản lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay có 5 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đã được tích hợp trong Trung tâm điều hành của Bộ. Trung tâm điều hành của Bộ đã được đưa vào hoạt động rất hiệu quả phục vụ cho việc điều hành, phân tích, dự báo, xây dựng kế hoạch với rất đầy đủ các thông tin có khối lượng lớn và đầy đủ theo thời gian thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp, hình ảnh chụp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, các hoạt động chuyển đổi số của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao, dự báo Việt Nam sẽ là một trong các nước đi đầu trong khối ASEAN. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao các bộ, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả cụ thể sẽ mang lại tích cực cho người dân và doanh nghiệp và sự điều hành, quản lý của nhà nước sẽ tốt hơn, lòng tin của người dân và các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng cao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong công tác xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực chuyển đổi số; người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải phát huy tính chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được nhiều dịch vụ, tiện ích. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có hiệu quả, sản phẩm cụ thể. Coi triển khai hiệu quả chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; làm thay đổi căn bản phương thức quản lý hành chính nhà nước.

Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; có tính kết nối, liên thông cao; không chỉ thực hiện phát triển Chính phủ số mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với phân bổ nguồn lực, giám sát, kiểm tra, khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Kế hoạch năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan. Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương báo cáo Ủy ban về tổng thể tình hình các dự án đầu tư công lĩnh vực công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai hệ thống phục vụ thống kê, theo dõi dự án đầu tư công cho chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công cho chuyển đổi số trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương ban hành hoặc cập nhật kế hoạch hành động đến năm 2025 của cấp chính quyền với đầy đủ 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, phù hợp với các chiến lược quốc gia.

Thủ tướng cũng nhất trí chủ trương huy động chuyên gia, hợp tác quốc tế chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước. Các bộ, ngành tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và người dân./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1851
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.