Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 05/05/2022-16:26:00 PM
Phản ánh kiến nghị của ông Chu Minh Duy
Phản ánh kiến nghị số PAKN.20220327.0002 của ông Chu Minh Duy gửi tới Hệ thống phản ánh kiến nghị.

Vướng mắc trong việc giao đất đối với nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định của Luật Đầu tư 2020:

1. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Cụ thể, Điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: "b) Nhà đầu tư trúng đấu giá, trúng thầu thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư."

Hiện nay, đối với 2 trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá hoặc nhà đầu tư trúng thầu không còn vướng mắc khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

2. Tuy nhiên, đối với trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận chưa được quy định tại pháp luật hiện hành.

Vướng mắc này tương tự như vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu thực hiện theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP trước đây (không có quy định cụ thể nên không thực hiện được).

Vướng mắc này gây khó khăn rất lớn cho địa phương và nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. Nhiều địa phương loay hoay, lưỡng lự,... khi quyết định áp dụng hình thức chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư.

Vì vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể thủ tục giao đất, cho thuê đất trong trường hợp trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo Luật Đầu tư để địa phương và nhà đầu tư có căn cứ thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 2 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đề nghị ông Chu Minh Duy liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về thủ tục giao đất, cho thuê đất trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1949
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.