Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 31/05/2022-09:49:00 AM
Lấy ý kiến về Dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Căn cứ Thông báo kết luận số 906/TB-TTKQH ngày 21/4/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ trì soạn thảo) đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia, nhà khoa học. Hồ sơ bao gồm:

(1) Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

(2) Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

* Hồ sơ dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Các tài liệu tham khảo bao gồm: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật HTX (sửa đổi), kèm theo Báo cáo kinh nghiệm quốc tế; Báo cáo tổng kết thi hành Luật HTX năm 2012 được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Góp ý dự thảo).

* Khảo sát trực tuyến đối với một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử: (Khảo sát một số nội dung Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) (khaosat.me)).

Để tiếp thu được nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chủ động tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động của Luật Hợp tác xã (sửa đổi) theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/06/2022 (bản mềm xin gửi vào hòm thư điện tử: cucpthtx@mpi.gov.vn.Mọi ý kiến xin liên hệ với đ/c Phùng Tiến Hùng - chuyên viên Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ĐT: 0989 294 829./.


File đính kèm:
2022.05.26_To_trinh_Du_an_Luat_HTX_sua_doi.docx
2022.05.26Du_thao_LuatHTXsuadoi.docx
Bao_cao_danh_gia_tac_dong_chinh_sach_trong_HSDNXD_Luat_HTX_(sua_doi).pdf
Bao_cao_tong_ket_10_nam_Luat_HTX.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3017
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.