Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 02/06/2022-12:47:00 PM
Cách hiểu về áp dụng hiệp định cho tất cả ngành nghề theo Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Sâm, email: sam.nguyen@enpointe.com.vn.

Tôi có một thắc mắc liên quan đến việc áp dụng giải thích theo một hiệp định cho tất cả ngành nghề theo quy định tại Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Công ty chúng tôi đang chuẩn bị làm giải trình cho việc đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (quốc tịch Úc), ngành nghề sẽ gồm dịch vụ giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học phổ thông), kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn quản lý, nhượng quyền thương mại,... Trong các ngành nghề trên, thì có ngành nghề Việt Nam đã cam kết trong WTO (ví dụ dịch vụ tư vấn quản lý) và có ngành nghề không cam kết (ví dụ giáo dục tiểu học,...).

Trong khi đó, theo Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì: Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện tiếp cận thị trường thì được lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường đối với tất cả các ngành, nghề kinh doanh theo một trong các điều ước đó. Trường hợp đã lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường theo một điều ước quốc tế về đầu tư (gồm cả điều ước được ký mới hoặc được sửa đổi, bổ sung sau ngày điều ước đó có hiệu lực mà nhà đầu tư đó thuộc đối tượng áp dụng) thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo toàn bộ quy định của điều ước đó.

Như vậy, quy định này yêu cầu phải giải thích điều kiện tiếp cận thị trường theo một hiệp định cho TẤT CẢ các ngành nghề, trong khi công ty chúng tôi dự định đăng ký cả một số ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết, vậy đối với những ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết thì chúng tôi có được đăng ký không? Nếu được đăng ký thì sẽ giải trình theo pháp luật Việt Nam có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với câu hỏi này, do chưa được cung cấp đầy đủ thông tin (về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty nhận góp vốn/cổ phần/phần vốn góp; thông tin cụ thể về các ngành, nghề kinh doanh mà công ty dự định giải trình hay điều ước quốc tế mà nhà đầu tư lựa chọn áp dụng…), vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có đủ cơ sở để trả lời bạn đọc./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1467
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.