Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022
English
a A
Ngày 02/06/2022-14:55:00 PM
Chính sách theo Luật Đầu tư
Câu hỏi của bạn đọc Từ Thị Bích Như, email: tubichnhuvn@gmail.com.

Dự án đã được phê duyệt Quyết định chủ trương đấu tư vào năm 2020, nay muốn điều chỉnh tăng quy mô dự án >30ha (tổng quy mô sau điều chỉnh khoảng 100ha).

Xin hỏi nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục nào? Ví dụ, việc nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận với nhà đầu tư theo dự án cũ đã được phê duyệt có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với câu hỏi này, do chưa được cung cấp đầy đủ thông tin (về mục tiêu hoạt động của dự án hay cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư,…), vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có đủ cơ sở để trả lời bạn đọc./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1690
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.