Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 31/08/2022-16:20:00 PM
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Câu hỏi của bạn đọc Trịnh Thị Trang, email: tttrang.aita@gmail.com.

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật đấu thầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, tôi có một số vướng mắc chưa rõ trong xử lý tình huống liên quan. Tôi xin hỏi và kính mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp cho tôi để làm đúng quy định.

1) Tình huống 1: Khoản 3 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: “3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát”.

Xin hỏi: Trường hợp nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đồng thời là nhà thầu tư vấn thẩm tra tính hiệu quả, tính khả thi của dự án thì có thuộc trường hợp được phép như quy định nêu trên không và có vi phạm các quy định khác của pháp luật đấu thầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó. Điểm d khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo đó, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tuân thủ quy định nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 506
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.