Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 25/10/2022-13:23:00 PM
Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6986/VPCP-KTTH ngày 17/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (dự thảo Chương trình hành động).

Để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vùng Đông Nam Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công:

(1) Có ý kiến đối với Dự thảo Chương trình hành động ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

(2) Rà soát, có ý kiến làm rõ các nội dung tại các Phụ lục số 1, 2, 3, gồm: (i) tên nhiệm vụ, (ii) cơ quan chủ trì thực hiện, (iii) cơ quan phối hợp thực hiện, (iv) nguồn vốn thực hiện dự án, (v) thời gian thực hiện, (vi) cấp trình.

Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6986/VPCP-KTTH ngày 17/10/2022, đề nghị Quý cơ quan rà soát kỹ các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm về thông tin của các nhiệm vụ, dự án đề xuất tại dự thảo Chương trình hành động; văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/10/2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Bùi Thu Hà, Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, điện thoại: 0912.464.505./.


File đính kèm:
GopyDuthao_NQ24.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2016
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.