Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 24/11/2022-12:38:00 PM
Hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) – Ngày 24/11/2022, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng thẩm định đã thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía tỉnh Trà Vinh có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Diện mạo của tỉnh có nhiều khởi sắc

Trà Vinh là tỉnh duyên hải nằm ở phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc giáp với tỉnh Bến Tre, phía Nam giáp với tỉnh Sóc Trăng, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Đông giáp Biển Đông. Trong thời gian qua tỉnh Trà Vinh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng lợi thế và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2011-2020 đạt 7,61%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, nhất là ở khu vực công nghiệp; thu ngân sách năm 2020 gấp 6,7 lần so với năm 2011, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Diện mạo của tỉnh từ thành thị, đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Trà Vinh vẫn còn hạn chế, khó khăn là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh. Nhận thức được được điều này, tỉnh Trà Vinh xác định nhiều giải pháp khắc phục; trong đó giải pháp đầu tiên là sớm lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có chất lượng, làm định hướng phát triển của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 20 năm tới. Theo đó, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 20/6/2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức lập quy hoạch, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chính trị hàng đầu cần phải ưu tiên hoàn thành và đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình, báo cáo, hội thảo, xin ý kiến các cấp, các ngành trong tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng và liền kề.

Trà Vinh đặt ra mục tiêu đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Theo dự thảo báo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được trình bày tại Hội nghị, tỉnh Trà Vinh đặt ra mục tiêu đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của vùng. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế gắn với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh (trong đó nhấn mạnh đến an ninh quốc phòng vùng biển).

Đến năm 2030, Trà Vinh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, phấn đấu nằm trong nhóm đầu của vùng Đồng bằng, với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của vùng; kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng ĐBSCL và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế gắn với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2050: Trà Vinh trở thành đô thị biển hiện đại thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập cao. Vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng của cả nước được củng cố vững chắc. Nền kinh tế phát triển dựa trên động lực là mạng lưới các đô thị biển; văn hóa dân tộc Khmer và văn hóa vùng sông nước được duy trì, phát triển; môi trường sống của người dân được cải thiện và bảo đảm… là mục tiêu hàng đầu của tỉnh.

Quy hoạch xác định 05 khâu đột phá, trong đó xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá có vị trí then chốt để tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo động lực cho phát triển trong thời gian tới. Chia không gian phát triển tỉnh thành 2 vùng liên huyện, bao gồm: Vùng trung tâm và ổn định phát triển; Vùng động lực phát triển. Phân chia không gian phát triển đô thị thành 03 vùng. Phân chia không gian phát triển nông thôn thành 03 vùng: Ngọt, Ngọt - lợ và Mặn - lợ.

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch

Tại Hội nghị, ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Tổng hợp nhận xét, đánh giá đối với Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề nghị Hội đồng nghiên cứu, xem xét thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch với điều kiện phải tiếp thu, hoàn thiện nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ý kiến của các chuyên gia phản biện và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.

Tham gia ý kiến, các chuyên gia, chuyên gia phản biện, đại diện các bộ ngành Hồ sơ đủ điều kiện thông qua; báo cáo quy hoạch cơ bản bám sát nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phân tích các điều phát triển, đề xuất các phương án phát triển cơ bản phù hợp với trình độ và nguồn lực của tỉnh trong thời gian thực hiện quy hoạch; các phương án môi trường đã đề xuất được giải pháp cụ thể; giải pháp quy hoạch khá toàn diện.

Về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh, đa số ý kiến cho rằng nội dung quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu đã xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan lập quy hoạch đã tuân thủ quy trình tại khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch. Việc tích hợp các nội dung quy hoạch, cơ bản đã xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch.

Về phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương, cần đánh giá kỹ hơn các ảnh hưởng của vấn đề ngập úng, xâm nhập mặn, đặc biệt là tác động đến chăn nuôi, trồng trọt; tiềm năng, lợi thế về tài nguyên đất; bổ sung diễn biến chất lượng môi trường, sự cố môi trường; tình hình phát sinh các loại chất thải và dự báo về quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong kỳ quy hoạch và công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Đặc biệt, cần đánh giá kỹ tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến hạ tầng.

Đồng thời, bổ sung đánh giá những lợi thế của tỉnh về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố xã hội; bổ sung số liệu, phân tích về phát triển kinh tế của tỉnh so với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh, các ý kiến cho rằng, báo cáo Quy hoạch về cơ bản đã thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh Trà Vinh trong thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, cần chỉnh lý hoàn thiện, cần thay đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tuy duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường, chuyển từ phát triển số lượng sang chất lượng; phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu. Về mục tiêu, bổ sung luận cứ các tình huống triển khai thực hiện các dự án phát triển quan trọng của vùng sẽ ảnh hưởng đến các kịch bản phát triển của tỉnh; nghiên cứu tính toán đến yếu tố nguồn nhân lực khi xây dựng các kịch bản phát triển; Danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.

Nỗ lực để thực hiện đạt mục tiêu đề ra của quy hoạch sau khi được phê duyệt

Phát biểu tiếp thu ý kiến, thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cảm ơn ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học. Đây là những ý kiến dựa trên quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, quý báu, có giá trị sâu sắc, thể hiện sự tâm huyết, quan tâm, ủng hộ đối với tỉnh Trà Vinh. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu nêu; đây là nhiệm vụ khó và tỉnh đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan. Tỉnh sẽ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để hoàn thiện dự thảo sớm nhất. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ nỗ lực để thực hiện đạt mục tiêu đề ra của quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu, đạt được kết quả tích cực và cho biết, các ý kiến cơ bản đồng tình và đưa ra những lưu ý đối với quy hoạch tỉnh, đặc biệt là những vấn đề mang tính nguyên tắc, cơ bản của báo cáo quy hoạch và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sau khi đã thảo luận, cho ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét, biểu quyết vào Phiếu đánh giá Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Phiếu đánh giá kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; Phiếu biểu quyết Dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh Trà Vinh và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Kết quả, các phiếu phát ra đều hợp lệ, 27/27 thành viên Hội đồng đều đồng ý thông qua nhưng vẫn có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Trà Vinh xem xét, rà soát lại việc tiếp thu, chỉnh sửa Hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia phản biện, các chuyên gia thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt chất lượng; mong muốn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, đảm bảo quy định tiến độ và chất lượng; đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn rằng, quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ mở ra các cơ hội, có hành lang pháp lý, có không gian phát triển mới; phát huy có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 550
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.