Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 29/12/2022-11:48:00 AM
Hội nghị thông qua báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra số 543 đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Ngày 29/12/2022 đã diễn ra Hội nghị thông qua báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra số 543 đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/02/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 543 ngày 13/6/2022 thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư (Đoàn kiểm tra 543). Theo đó, Đoàn kiểm tra đã ban hành kế hoạch kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành (gọi chung là văn bản của Trung ương).

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đại diện các đơn vị được kiểm tra đều cho rằng, đây là cơ hội để nhận diện những kết quả đạt được, chưa được, rút ra những bài học kinh nghiệm, mô hình hay để nhân rộng trong thời gian tới. Các ý kiến cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung được nêu tại dự thảo báo cáo theo đặc điểm, đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn những ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra và nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; sau khi các văn bản của Trung ương được ban hành, Bộ đã khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thông qua việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thể hiện qua các kết quả chuyên môn đã đạt được.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, đặc biệt đã chuyển đổi số toàn diện trong công tác đầu tư công. Bộ đã thực hiện đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm. Việc này giúp tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý đầu tư công của Bộ cũng như ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng được Bộ quan tâm thông qua những hoạt động cụ thể; xây dựng văn hóa riêng của Bộ là hướng tới sự tử tế, chia sẻ, nhân văn, qua đó giúp cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, khơi dậy tình yêu tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, nâng cao tự ý thức, trách nhiệm của mình, nỗ lực để tạo ra những giá trị cao hơn, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: MPI

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thực hiện các nội dung được Đoàn kiểm tra nêu ra với tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo để đạt kết quả tốt hơn nữa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đã rất trách nhiệm, phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cho biết, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương trong thời gian qua cũng như sự phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương. Qua đó, đã giúp cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Công tác chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, quy định của Trung ương có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, cụ thể hóa với nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; phát huy được vai trò, vị thế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quản lý của Bộ; thực hiện khối lượng công việc rất lớn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được chất lượng, hiệu quả, giảm tiêu cực, phiền hà, dễ kiểm tra, giám sát;…

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 và các văn bản trong phạm vi của Đoàn kiểm tra 543. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạng công tác xây dựng đảng; tập trung thực hiện các văn bản của Trung ương một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, xây dựng các đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tham mưu trong việc xây dựng thể chế, chính sách./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3232
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.