Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 04/01/2023-12:01:00 PM
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2022 của Bộ và của Ngành. Đồng thời đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy hơn nữa truyền thống, bề dày lịch sử, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: MPI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để triển khai nhiệm vụ trên cơ sở chức năng quyền hạn một cách tích cực, chủ động; tập thể lãnh đạo đoàn kết, nỗ lực, thống nhất, có năng lực chuyên môn tốt, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; phối hợp tốt với các bộ, ngành địa phương tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước.

Đồng tình với báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích, nhấn mạnh thêm một số thành tựu, kết quả nổi bật trong năm 2022 của Bộ; nêu các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ mới, sứ mệnh mới cho Bộ và Ngành trong năm 2023.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với 4 lĩnh vực trọng tâm, được thực tế khẳng định là trúng và đúng (lĩnh vực: an sinh xã hội, y tế, hạ tầng, doanh nghiệp). Đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực theo Hiến pháp và pháp luật; kịp thời lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần "Chính phủ kiến tạo".

Bộ đã làm tốt hơn công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về kết nối vùng, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, các bộ ngành xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của các vùng kinh tế; xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết và xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 06 vùng kinh tế.

Bộ đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền cắt giảm gần 5.000 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời đưa ra định hướng đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, kéo dài, kém hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác công-tư; quan tâm, quyết liệt trong việc sửa đổi, hoàn thiện thể chế; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tăng cường truyền thông chính sách; công tác thống kê ngày càng đi vào bài bản, khoa học giúp hoạch định chính sách tốt hơn…

Bên cạnh những kết quả đạt được rất lớn, có tính quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu một số nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư “đã làm tốt rồi cần làm tốt hơn nữa” trong thời gian tới. Cụ thể, cần nắm chắc, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời; tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; rà soát thể chế để có đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách để giúp người dân hiểu, tạo đồng thuận tốt trong xã hội và đẩy nhanh hơn nữa công tác quy hoạch.

Ảnh: MPI

Tổng hợp, đánh giá tình hình, tham mưu triển khai thực hiện

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, “trong nhiều năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội thì bây giờ phải làm tốt hơn nữa”. Theo đó, Thủ tướng giao 12 nhóm nhiệm vụ cho Bộ, cụ thể: tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu chiến lược, điều hành kế hoạch, điều phối kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường độc lập tự chủ gắn với tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; tham mưu các vấn đề chiến lược, ứng phó với tình hình mới.

Tập trung tham mưu, xây dựng, phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thể chế, văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành luật pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; bám sát các xu thế lớn, mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng năng suất lao động tổng hợp; sớm hoàn thành xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Láng Hòa Lạc.

Phân bổ nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả, tránh dàn trải; tập trung đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc theo mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động được nội lực của đất nước và ngoại lực bên ngoài, thúc đẩy hợp tác công - tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đầu mối liên Chính phủ của Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực; cá thể hóa trách nhiệm; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thống kê, truyền thông chính sách.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo để triển khai thật tốt công tác năm 2023; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm 2022 như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 437
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.