Thứ hai, 00/00/2023
°

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá và Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA

Ngày 27/11/2021 - 08:13:00 | 2719 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 100 của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Để có cơ sở hoàn chỉnh các Thông tư trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý cụ thể cho các Dự thảo Thông tư nêu trên. File mềm của Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ https://www.mpi.gov.vn) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Để bảo đảm tiến độ ban hành các Thông tư, đề nghị Quý cơ quan gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/12/2021, kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: minhthuan@mpi.gov.vn (Chị Minh Thuận, Điện thoại: 080.44987, Di động: 0915.211.879).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Dự_thảo_Hàng_hóa.rar Tải về
Dự_thảo_Xây_lắp.rar Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác