Thứ hai, 00/00/2023
°

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 08/11/2022 - 16:12:00 | 1531 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Ngày 03/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: 04 thủ tục hành chính cấp Trung ương về lĩnh vực đấu thầu bao gồm: Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư; Thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thủ tục chấm dứt, tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thủ tục khôi phục tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư. Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống đó; gửi đính kèm bản scan đơn đăng ký có chữ ký và dấu trên Hệ thống. Nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tài khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử. Nhà thầu, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình thành trên Hệ thống trong quá trình nhà thầu, nhà đầu tư kê khai thông tin đăng ký tham gia Hệ thống. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền này phải được đính kèm trên Hệ thống (bản scan đính kèm trên Hệ thống); Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác (bản scan đính kèm trên Hệ thống).

Đối với Thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống. Thành phần hồ sơ gồm văn bản của nhà thầu, nhà đầu tư về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký tham gia vào Hệ thống (bản scan đính kèm trên Hệ thống); Các tài liệu liên quan đến nội dung cần thay đổi, bổ sung (bản scan đính kèm trên Hệ thống).

Đối với Thủ tục chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống có yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoặc một số vai trò của Tài khoản tham gia Hệ thống thì thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng. Nhà thầu, nhà đầu tư gửi đề nghị chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống thông qua Hệ thống. Thành phần hồ sơ gồm văn bản đề nghị của nhà thầu, nhà đầu tư về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống (bản scan đính kèm trên Hệ thống); Các tài liệu liên quan đến nội dung chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống (bản scan đính kèm trên Hệ thống nếu có).

Đối với Thủ tục khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc khôi phục Tài khoản tham gia Hệ thống sau khi đã tạm ngừng hoặc chấm dứt tham gia Hệ thống được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng. Nhà thầu, nhà đầu tư gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đề nghị khôi phục việc tham gia Hệ thống. Thành phần hồ sơ gồm văn bản đề nghị của nhà thầu, nhà đầu tư về khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Các tài liệu liên quan đến nội dung khôi phục (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2022 và thay thế Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác