Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Ngày 22/12/2022 - 08:14:00| lượt xem: 82

Minh Trang - Bộ Kế hoạch và Đầu tư