Thứ hai, 00/00/2023
°

Xây dựng Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Tăng trưởng xanh

Ngày 20/10/2022 - 10:33:00 | 671 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Tăng trưởng xanh và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Thông tư được ban hành sẽ quy định chi tiết danh mục chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh và nội dung của chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Bộ chỉ tiêu thống kê Tăng trưởng xanh là bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cung cấp số liệu giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.

Theo đó, danh mục chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh sẽ chia thành 04 mục tiêu cụ thể với 70 chỉ tiêu, gồm mục tiêu về giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; Xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; Mục tiêu cụ thể 4: Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Thông tư cũng quy định rõ về khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp cho từng chỉ tiêu.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác