Thứ hai, 00/00/2023
°

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/11/2023 - 16:45:00| lượt xem: 311

Ngày 17/11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chủ trì buổi làm việc.