Thứ hai, 00/00/2023
°

Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/11/2023 - 18:41:00 | 573 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Chiều ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng tham dự buổi làm việc của Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ và Ban Đối ngoại Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là cơ hội nhằm giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rõ hơn những kết quả, hạn chế, bất cập và nội dung cần tập trung giải quyết trong thời gian tới liên quan đến kinh tế đối ngoại. Đồng thời nhấn mạnh, trong những thành tựu quan trọng, nổi bật đạt được thời gian qua của công tác đối ngoại có sự đóng góp rất lớn của Ban Đối ngoại Trung ương trong việc tham mưu, giúp việc trong lĩnh vực đối ngoại; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại Nhân dân và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lên tầm cao mới.

Dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt công tác đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các lĩnh vực hợp tác đa phương, hợp tác song phương và các hoạt động đối ngoại khác; luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê; thực hiện tốt công tác về triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan và cho biết, một trong những nhiệm vụ của Ban Đối ngoại Trung ương là hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, quy chế, quy định về công tác đối ngoại của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận của Đảng ta với các đảng, tổ chức trên thế giới;… Do vậy, buổi làm việc nhằm mục đích hiểu hơn nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đối ngoại và ngược lại, qua đó để tăng cường sự phối hợp tốt hơn giữa hai cơ quan.

Các ý kiến tại buổi làm việc đánh giá, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo sát sao, liên tục việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Đề án của Đảng trong lĩnh vực đối ngoại; thực hiện tốt công tác về triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Trong năm 2023, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện những nội dung như chỉ đạo xây dựng Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo tinh thần Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Chỉ đạo xây dựng Nghị định về viện trợ của Việt Nam ra nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Chỉ đạo xây dựng thể chế và chính sách, trong đó nghiên cứu các nội dung nhà đầu tư quan tâm đến thuế tối thiểu toàn cầu, hài hòa thủ tục với các đối tác phát triển.

Các ý kiến cũng đánh giá cao vai trò cũng như những thành tích, đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác đối ngoại của đất nước; đặc biệt là trong thực hiện các thỏa thuận cấp cao, các đối tác và gần đây là trong công tác đổi mới sáng tạo; đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị với mong muốn tăng cường sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan, tiếp tục đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại của đất nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MPI

Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ chủ chốt về kinh tế đối ngoại, một trong những cơ quan đóng góp quan trọng nhất trong công tác đối ngoại nói chung; đánh giá cao công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết có liên quan đến công tác đối ngoại; Bộ đã tích cực cụ thể hóa các chủ trương, đường lối theo chức năng nhiệm, nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Bộ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện công tác đối ngoại; hai cơ quan thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin để có những đề xuất có giá trị cho Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn các ý kiến, đánh giá cao về công tác đối ngoại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua đó giúp Bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này, góp phần chung vào công tác đối ngoại của Đảng, mang lại lợi ích cho quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh đến tình hình công tác đối ngoại của Bộ như đầu tư phát triển về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; hợp tác kinh tế với các nước; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác xây dựng thể chế, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng, các hướng dẫn của cấp trên; xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác