Thứ hai, 00/00/2023
°

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Ngày 20/11/2023 - 15:48:00| lượt xem: 1.104

Ngày 20/11/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp ông Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Tochigi về trao đổi kinh tế.